12 stopenjski program za aktivne investitorje

(${titleEng})

Pred dnevi sem na spletni strani IFA.com našel zanimivo knjigo, in sicer z naslovom: Introduction to Index Funds: The 12-Step Program for Active Investors, kjer avtor Mark Hebner, predsednik družbe za finančno svetovanje IFA (Index Funds Advisors) skuša s številnimi študijami, dokazati, da je investiranje v indeksne sklade najbolj optimalna investicija za povprečnega vlagatelja. V nadaljevanju povzemam njegov izobraževalni program, ki ga skuša predstaviti vsem aktivnim vlagateljem, ki mislijo, da lahko na dolgi rok premagujejo trg.

Korak 1: Aktivni investitor: Kako prepoznati aktivnega investitorja.

Aktivni investitorji upajo, da bodo izbrali zmagovalca med delnicami, čas v katerem kupujejo, upravljavce ali investicijski stil. Ampak, problem ki se ob tej metodi pojavlja je, da se trg premika glede na novice. Novice so nepredvidljive in naključne. Zaradi tega so tudi delnice, trgi, upravljavci in stil upravljanja nepredvidljivi in naključni. Trgi so tudi učinkoviti, kar pomeni, da se novice pogosto odražajo v tržnih cenah. Zaradi omenjenega, se ta strategija ne izkaže za uspešno. Zato je edini zanesljivi vir doseganja donosa na dolgi rok v stalni izpostavljenosti faktorjem ekonomskega tveganja, ki imajo vsaj 80 letno zgodovino.

Korak 2. Nobelovi nagrajenci: Spoznajte, da so trg raziskali dobitniki Nobelove Nagrade.

Znastveniki in akademiki, ki so s svojimi analizami raziskali delovanje delniškega trga so za svoje delo prejeli Nobelove Nagrade. Njihove ugotovitve so nepreistranske in zato ne temljijo na potrebi po zaslužku provizije ali javni prodaji kakšne delnice (IPO), revije oz. časopisa. Več kot 100 let akademskih raziskav in testiranj je pokazalo, da so se indeksni skladi izkazali za investitorjevo najboljšo naložbo. Žal, (nas) velika večina investitorjev teh znanstvenih študij nikoli ni prebrala in zato nadaljujejo svojo naložbenje kot aktivni investirorji.

Korak 3. "Stock pickers": Sprejmite dejstvo, da tisti, ki izbirajo naložbe po principu sreče ne premagujejo trga.

Primarni faktor, ki vpliva na uspeh "stock pickerjev" je enostavno sreča. V številnih študijah oz. raziskavah, je samo 3% takih, ki na osnovi izbora delnic, premaguje svoj benchmark. Veliko "stock pickerjev" je investiralo v delnice, katere so se pred kratkim obnesle kot donosne; vendar so se te iste delnice ravno v naslednjih obdobjih izkazale za slabo naložbo. Učinek delnic na trgu je naključen, pravtako kot novice, ki vplivajo na njihovo oceno. Ravno zaradi tega ni možno stalno in na dolgi rok izbirati delnic, ki bi se v prihodnosti izkazale kot najboljša izbira.

Korak 4. "Time pickers": Razumite, da nihče ni zmožen izbrati delnic za nakup ali prodajo v najugodnejšem času (trenutku).

Ko so primerjali 32 strategij (newsletters), ki bi naj predvidela najugodnješi čas za vstop/izstop iz trga, v primerjavi z indeksom S&P 500 v obdobju 10 let, so ugotovili da niti eden ni uspel premagati omenjanega indeksa. Glavni razlog za nezmožnost natančnega trenutka vstopa/izstopa na trg je v visoki koncetraciji donosov in izgub, ki se zgodijo v obdobju nekaj dni. V obdobju 10 let se je približno 88% vseh donosov skoncentriralo v samo 40 dneh. Nemogoče je napovedati teh 40 dni v naprej. Profesor Mark T. Hebner, avtor omenjene knjige je preučil 15.000 napovedi, 237 napovedovalcev primernega časa za vstop/izstop na trgu in zaključil, da ni nikakršnega dokaza, da bi programi za napovedovanje oz. sami analitiki predvideli pravi čas za nakup/prodajo.

Korak 5. "Managers pickers": Razumite, da so domnevno uspešni upravljavci imeli samo srečo.

Indeks S&P 500 je dosledno premagoval 98% upravljavcev vzajemnih skladov v obdobju zadnjih treh let ter 97% upravljavcev v obdobju zadnjih 10 let (merjeno ob koncu 2004). V dveh 30-letnih študijah, je S&P 500 presegel upravljavce VS in sicer v prvi študiji v 97%, v drugi v 94%. Zraven tega, je samo 12% od top 100 upravljavcev uspelo ponoviti njihov uspeh iz preteklih let. Zaradi tega je skoraj nemogoče vsakič znova izbrati najboljšega upravljavca za prihahajoče leto.

Korak 6. Upravljavci, ki menjujejo naložbeno politiko. Večina upravljavcev vzajemnih skladov pogosto menjuje naložbe znotraj portfeljev.

Tako prehajajo od ene "zmagovalne" delnice k drugi (na osnovi grafa gibanja cene delnice), "igrajo" hitro in tako trošijo investitorjev denar. Naložbena politika in usmerjenost skladov se zelo pogosto menjuje s strani takšnih upravljavcev. V eni izmed študij je kar 40% vzajemnih skladov menjalo v začetku začrtano naložbeno politiko oz. usmerjenost pri investiranju. Da so zadeve za tiste, ki nasedajo takšnim upravljavcem še slabše, govori dejstvo, da se učinki takšnih menjav izmenjujejo naključno, prosto, brez kakršnegakoli pravila. Zato ni mogoče, nenehno napovedovati zmagovalne strategije.

Korak 7. Tihi partnerji. Prepoznajte partnerje pri doseganju vaših dobičkov:

To so partnerji, ki vam v ozadju vsega odžirajo velik kos vaših investicijskih donosov. Ativni investitorji, v obdobju 15 let obdržijo približno le 50% svojih začetno vloženih investicij. Medtem, investitorji v indeksne sklade obdržijo približno 85% skupnega donosa (merjeno v ZDA), katerega vzdržujejo z nadzorom nad tihim in pogosto nevidnimi partnerji, ki se kažejo z visokimi provizijami, stroški, denarnimi transakcijami, poravnavami, davki in ostalim. Z minimaliziranjem stroškov tihih partnerjev bodo investitorji povečali njihove pričakovane donose.

Korak 8. Tveganje. Razumite kako so donos, tveganje in čas medsebojno povezani.

Pravniki govorijo v pravni terminologiji in najboljši investitorji govorijo v terminologiji povezani s tveganjem. Učenje terminologije tveganja od investitorja zahteva osnovno razumevanje koncepta tveganja, donosa, časa in korelacije med njimi. Razumevanje te terminologije je osnovno pri uspešnem investiranju. Večina investitorjev namesto tega raje lovi kratkoročne donose delnic, trgov, upravljavce VS (hadge funds) in zato nikoli resnično ne dojamejo vpliva tvegaja, časa in korelacije le teh na donos.

Korak 9. Zgodovina: Razumite zgodovinske donose in tveganja delniških indeksov.

Za oceno pričakovanega donosa in tveganja različnih delniških indeksov je potreben dolgoročen zbor podatkov. IFA (Index Funds Advisors) ima zbor skoraj 80 let mesečnih podatkov o donosu in tveganju, številnih ključnih indeksov. Ta zbirka empiričnih dokazov, prikazuje da je indeksni sklad najbolj zanesljiva in logična investicijska izbira. Ker je nemogoče napovedati prihodnost, ki temelji na preteklih dogodkih, je študija dolgoročnih podatkov delniškega trga edini vir verjetnostne porazdelitve pričakovanega donosa in tveganja posamezne investicije.

Korak 10. Kapaciteta tveganja: Analizirajte vaših pet dimenzij kapacitete tveganja.

Raziskava kapacitete tveganja vam bo pomagala določiti vašo individualno in edinstveno nagnjenost k tveganju. Teh pet dimenzij vam bo po temeljiti izmeri pomagalo pri oceni, oz. odločitvi pri izbiri vašega indeksnega sklada. Teh pet dimenzij vključuje časovni horizont, investicijsko (pred)znanje, čisti dobiček, čisto vrednost sredstev ter nagnjenost k tveganju. To je vaš edini in najpomembnejši prispevek investicijskemu procesu, rezultat katere bo izjava o investicijski politiki, ki vam bo zagotavila smernice pri vaši finančni prihodnosti.

Korak 11. Izpostavljenost tveganju: Raziščite vaših pet dimenzij izpostavljenosti tveganja.

Več kot 90% donosov razpršenih portfeljev raznih indeksnih skladov se da razložiti v njihovi izpostavljenosti petim dimenzijam tveganja: trgu, velikosti, vrednosti, ročnosti in (ne)zmožnosti izplačila. Indeksni skladi so oblikovani tako, da optimizirajo razmerje med tveganjem in donosnostjo. Simulacija pravilno oblikovanega indeksnega portfelja v zadnjih 50 letih je pokazala, da lahko le ta preseže ("outperform-a") indeks S&P 500 za 3% letno in to pri enaki stopnji tveganja ter po odbitku vseh stroškov ter upravljavske provizije.

Korak 12. Investirajte in se sprostite. Investirajte, umirite se in ostanite uravnoteženi.

Za aktivne investitorje se pot k okrevanju konča s spoznanjem, da je strategija kupi, drži in uravnoteži portfelje indeksnih skladov najbolj optimalna strategija za dosego donosov ob minimalnem tveganju. Finančni svetovalec, ki obvlada zgoraj omenjeno terminologijo tveganja in razume delovanje trga lahko najbolje sestavi, implementira in ohranja tveganju primerno, davčno ustrezno ter visoko učinkovit portfelj indeksnih skladov z nizkimi stroški upravljanja, primeren za investitorje. Po tem, ko investitor implementira ta preudaren investicijski načrt, se lahko nasloni nazaj in uživa.

Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.