Kaj pomeni recesija v praksi?

(${titleEng})

Posledice recesijskih ekonomskih učinkov so za podjetja in gospodarstvo lahko zelo škodljive, ali celo pogubne. Nekatera podjetja so v takšnem okolju močno prizadeta, druga pa manj.

Vzemimo kot primer podjetje XY, ki preživlja recesijo. V recesiji se, zaradi zmanjšanega obsega trgovske aktivnosti in manjše kupne moči podjetij in posameznikov, prihodki družbe XY iz naslova prodaje znižajo. Z drugimi besedami, ker je na trgu vedno manj posameznikov in podjetij, ki imajo denar in so pripravljeni kupiti izdelek družbe XY, prodaja podjetja upade. Posledično upade tudi dobiček družbe.

Poslabšane razmere narekujejo, da družba XY zmanjša ali sploh več ne zaposluje novih delavcev. Še več, zaradi nižanja stroškov, odpuščanje postane realnost. Produktivnost na zaposlenega se poveča (več dela na posameznega delavca), morala in motiviranost delavcev pa upade, ker delovni proces postane zahtevnejši in daljši.

Spet z namenom nižanja operativnih stroškov, morda družba XY začne uporabljati cenejše surovine in materiale v proizvodnji s čem lahko kompromitira kakovost svojih izdelkov in storitev. Obenem pa, zaradi pomanjkanja denarja, preneha kupovati novo opremo, ter investirari v izboljšave starih in razvoj novih produktov. Na udaru so tudi stroški oglaševanja in marketinga. Takšni stroškovni ukrepi (cost cutting) bodo prizadeli tudi druga podjetja, ki svoje produkte in storitve prodajajo naši družbi XY (dobavitelji). Ustvarja se veriga ekonomskih učinkov.

Obstoječi kupci oz. stranke podjetja (ker se soočajo s podobnimi težavami) začnejo zamujati s plačevanjem izstavljenih računov. Posledično podjetje XY pade v likvidnostne težave, ter lastne račune in druge obveznosti začne plačevati bolj počasi in z zamudo. Neporavnani računi pa vplivajo na kreditno sposobnost in rejting podjetja. Podjetja so s strani svojih upnikov takrat ponavadi prisiljena v reorganizacijo ali pa celo likvidacijo.

Opisano stanje ima vpliv tudi na ceno delnic. Zaradi manjših dobičkov in povečani potrebi po denarju, podjetje zmanjša ali ukine izplačilo dividend. Ko se potem celotni ekonomski učinki in rezultati objavijo v letnem finančnem poročilu, podjetje XY postane neatraktivno in delničarji, v iskanju boljših in donosnejših naložb, začnejo odprodajati svoje deleže v podjetju. Cena delnice izgublja vrednost.

Primer družbe XY ponazarja kar se ponavadi zgodi z večino podjetij v času recesije. Ustvari se veriga ekonomskih učinkov, ki povzroči upočasnitev celotnega gospodarstva.

Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.