Pomanjkljivosti P/E kazalnika

(${titleEng})

Kljub svoji priljubljenosti in razširjenosti med vlagatelji, mnogokratnik čistega dobička oziroma P/E kazalnik ima tudi kar nekaj pomanjkljivosti, ki jih navajamo v nadaljevanju.

1. P/E kazalnik se ne izračunava za podjetja z izgubo

Kazalnika se ne da izračunati za podjetja, ki so v preteklem obdobju ustvarile izgubo. Teoretično ga lahko izračunamo kot negativnega, a se v praksi takšna vrednost ne uporablja. Če je podjetje ustvarilo izgubo v preteklem obdobju, se v informacijskih sistemih, ki ponujajo podatke o tržnih multiplikatorjih, pri kazalniku P/E najpogosteje pojavi vrednost "N/A".

2. Pretekli dobički niso zagotovilo bodočih

Standarden P/E gleda le pretekle dobičke (angl. backward looking), kar ni nobeno zagotovilo prihodnjih dobičkov. Vrednost delnice pa je predvsem odvisna od prihodnje uspešnosti poslovanja podjetja. Posledično, vrednost P/E kazalnika je lahko nekoliko zavajajoča. Npr. če analiziramo P/E kazalnik ob koncu novembra letošnjega leta, dobiček pa, ki ga upoštevamo pri izračunu, je za lansko leto, obstaja velika časovna vrzel med ta dva datuma. V enajstih mesecih se namreč s podjetjem lahko zgodi marsikaj, P/E pa bo kazal vrednost, ki ne upošteva novih razmer (npr. močan upad dobička).

3. Dobiček je zgolj računovodska kategorija

Ne smemo pozabiti, da je dobiček le računovodska kategorija, ki je v funkciji nekaterih fiktivnih poslovnih dogodkov (kot je npr. amortizacija osnovnih sredstev). Nekateri menedžerji so kompenzirani na podlagi realiziranega dobička na delnico (EPS), kar pomeni da so nagnjeni k napihovanju EPS, tudi z uporabo različnih računovodskih standardov in politik. P/E je lahko žrtev takšnih manipulacij.

4. P/E je lahko popačen zaradi izrednih dobičkov

Če podjetje v določenem letu ustvari visok izreden dobiček, ki je posledica enkratnega dogodka (angl. one-off event), bo to zmanjšalo trenutni P/E kazalnik in bo delnica videti atraktivno (podcenjeno). V takšnih primerih je potrebno upoštevati, da dobiček v prihodnjih letih ne bo na tako visoki ravni. Zato bo analitik izvedel prilagoditve P/E kazalnika, da dobi njegovo realno vrednost, ki jo potem lahko primerja z drugimi podjetji.

5. Likvidnost delnice lahko vpliva na višino P/E

Na P/E kazalnik lahko vpliva tudi likvidnost same delnice, saj bodo vlagatelji pripravljeni plačati malenkost več za podjetja katerih delnice izkazujejo dobro likvidnost (promet), ker jih pozneje lažje prodajo. Posledično je pri takšnih družbah P/E nekoliko višji, ne glede na višino ustvarjenega dobička. Velja tudi obratno.

6. P/E ne upošteva zadolženost

Podjetja, ki so prezadolžena izkazujejo višjo stopnjo tveganja. Toda kazalnik P/E upošteva samo ceno lastniškega kapitala. Tako dodatno zadolževanje podjetij načeloma nima učinka na P/E kazalnik razen skozi dobiček v naslednjih obdobjih. Torej, zadolženost družbe se lahko bistveno spremeni, a bo še vedno ohranila isti P/E kazalnik, čeprav se je njena stopnja tveganosti bistveno spremenila.

7. Različne interpretacije P/E kazalnika

Včasih je težko pravilno interpretirati višino P/E kazalnika. Nizek P/E intuitivno sugerira, da je podjetje "pozabljeno" s strani trga ter podcenjeno. Kljub temu, nizek P/E lahko pomeni tudi prihodnje finančne težave podjetja, ki so jih vlagatelji že upoštevali pri ceni delnice. Tudi visok P/E kazalnik ne pomeni izključno, da je delnica draga, temveč tudi to da je dobiček izredno nizek. To posebej velja pri cikličnih podjetjih. Tako cikličina podjetja izgledajo najdražja takrat, ko so jim, ob obratu gospodarskega cikla, dobički najnižji, kar je nekako v nasprotju z logiko zakaj so vlagatelji pripravljeni plačati več za podjetja z visokimi dobički.

8. Dvigovanje P/E kazalnika skozi prevzeme

Podjetja lahko svoj P/E kazalnik "frizirajo" s prevzemanjem družb katerih delnice imajo nižji P/E kot je njihov. Na ta način znižajo P/E novonastalega združenega podjetja. Takšna metoda, katero v strokovnih krogih imenujejo "bootstrapping", lahko pripelje do rasti cen delnic podjetja, ne da bi se dobiček bistveno izboljšal.

9. Inflacija

V času visoke inflacije ali hiperinflacije je lahko dobiček podjetja nekoliko popačen (največ zaradi neprilagajanja zalog in amortizacije). Posledično so P/E kazalniki v takšnem obdobju nekoliko nižji, saj so dobički podjetij popačeni navzgor.


Multiplikator čistega dobička ali P/E kazalnik bo, zaradi svoje neposrednosti in preprostosti ter navkljub vsem pomislekom, ki so navedeni zgoraj, ostal najbolj priljubljen ter najbolj razširjeni kazalnik vrednosti delnice. Vendarle, uporabljati zgolj P/E kazalnik za naložbene odločitve je lahko zelo tvegano. Potrebno ga je koristiti v povezavi z drugimi kazalniki, ki nam omogočajo jasnejši vpogled v potencialno naložbo.Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.