Absolutni donos

(Absolute return)

Absolutni donos ali le donos preprosto pomeni dobiček ali izgubo, ki ga ustvari premoženje skozi določen čas. Ta se ponavadi izraža kot odstotek investiranega premoženja oziroma kapitala. Pridevnik "absolutni" je dodan z namenom razlikovanja med absolutnim in relativnim donosom. Ključna razlika med tema dvema je v sledenju trgu ali zastavljenemu benchmarku.

Absolutni donos se ne primerja z donosi na trgu ali kakršnim koli drugim benchmarkom. Npr. ponavadi vzajemni skladi imajo med svojimi cilji premagovanje donosov samega trga ali drugih primerljivih skladov. Takšen pristop pomeni zasledovanje relativnih donosov, ker je uspešnost sklada relativna glede na uspeh skladov s katerimi se primerja. Skladi, ki zasledujejo absolutne donose se ne primerjajo s podobnimi skladi ali trgom, temveč zasledujejo fiksno postavljen naložbeni cilj (ciljna donosnost), ki si ga zastavijo neodvisno od razmer na finančnih trgih, borznih trendih ali konkurence. Tudi v času medvedjega trga skuša sklad doseči zastavljeno ciljno donosnost.

Ponavadi je naložbena strategija, ki zasleduje absolutni donos razporejena tako da je večina denarja naložena v varne naložbe kot so bančni depoziti ali drugi instrumenti denarnega trga, ter obveznice. Potem pa z občasnimi dolgimi (long) ali kratkimi (short) pozicijami pri izbranih finančnih instrumentih poskušajo doseči donose, ki niso povezani s gibanjem trga. V zadnjih letih so takšne naložbene strategije, ki zasledujejo absolutne donose, postale zelo popularne. Predvsem zaradi tega, ker strategije absolutnega donosa ciljajo na donose, ki, vsaj statistično, ponavadi ne korelirajo z dogajanji na finančnih trgih. Ali bo takšen portfelj naložb tudi dosegel načrtovane donose, je v največji meri odvisno od veščin in sposobnosti upravljavca portfelja, ki izbira nakupne ali prodajne pozicije. Skladi absolutnega donosa niso garantirani skladi.

Metode za doseganje absolutnih donosov so pogosto: kratke pozicije, terminske pogodbe, opcije, derivativi, arbitraža, zadolževanje, ter naložbe v nekonvencionalne premoženjske kategorije.

Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.