Aktiva

(Balance sheet assets)

V finančnem svetu predstavlja aktiva eno stran bilance stanja, in sicer tisto ki kaže premoženje družbe. V aktivi so navedena vsa sredstva družbe (vse tisto kar ima družba v lasti in se pričakuje, da bo v prihodnosti prinašalo korist družbi) ter njihova trenutna vrednost. Bilanca stanja je sicer sestavljena iz aktive (sredstva) in pasive (obveznosti do virov sredstev). Ker ima prav vsako sredstvo tudi svoj vir, vrednostno mora biti aktiva vedno enaka pasivi (bilančno ravnovesje).

Aktiva je sestavljena iz dveh temeljnih vrst sredstev, ki jih delimo po funkciji oziroma trajnosti:

  • osnovna sredstva (dolgoročna),
  • obratna sredstva (kratkoročna).

Glede na pojavno obliko pa sredstva na aktivi lahko kategoriziramo kot:

  • predmeti,
  • pravice,
  • denar.

Aktiva pri finančnih inštitucijah se bistveno razlikuje kot aktiva pri klasičnih gospodarskih družbah.

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.