Aktivno investiranje

(Active investing)

Aktivno investiranje je eden od dveh temeljnih pristopov investiranju in upravljanju s premoženjem. Beseda "aktivno" pomeni zelo dejavno, z visoko mero vključenosti v določeno dejavnost. Kot beseda implicira, pri aktivnem investiranju vlagatelj je precej vključen v proces investiranja in upravljanja denarja. To je naložbena strategija ali način investiranja pri katerem vlagatelj pogosto trguje z finančnimi naložbami, aktivno spremlja njihovo vrednost ter gibanje trgov. Posledično, pogosto posega po spreminjanju lastnega portfelja s ciljem ustvariti nadpovprečne donose. Aktivno investiranje lahko opišemo kot "kupi in prodaj" naložbeno strategijo.

Tovrsten pristop naložbenju se pogosto zanaša na špekuliranje glede cen posameznih naložb. Prizadeva si ustvariti dobiček na podlagi kratkoročnih premikov v ceni finančnega instrumenta. Ključnega pomena pa je prepričanje, da se trendi in gibanja na finančnih trgih lahko predvidijo in izkoristijo. Zato poskuša aktivno investiranje s kratkoročnimi pozicijami in pogostim trgovanjem v kratkem času ustvariti donos, ki je boljši od donosa celotnega trga ali kakšnega indeksa (benchmark). Povedano drugače, aktivno investiranje temelji na verovanju, da se trg da premagati in povsem zanemarja hipotezo o učinkovitem trgu. Zato je tudi obrat portfelja (portfolio turnover) izredno visok, saj aktiven vlagatelj pogosto odprodaja stare in kupuje nove naložbe.

Ker je pri aktivnem investiranju stopnja obračanja in spreminjanja naložb zelo visoka, ima ta naložbeni pristop precej visoke upravljavske ter borzno posredniške stroške. To je ena največjih pomanjkljivosti aktivnega investiranja.

Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.