Aktivno upravljanje premoženja

(Active asset management)

Aktivno upravljanje premoženja predstavlja način upravljanja z denarjem pri čem vlagatelj ali pooblaščeni upravljavec premoženja uporablja aktivno investiranje kot osnovno naložbeno strategijo. Z aktivnim udejstvovanjem na finančnih trgih (aktivno spremljanje trendov, pogosto kupovanje in prodajanje naložb) poskuša upravljavec maksimizirati vrednost zaupanega premoženja ter dosegati nadpovprečne donose. Pri tem se upravljavec zanaša na ekonomske podatke, analize, raziskave, napovedi, tržne trende ter na lastno presojo in izkušnje na podlagi katerih sprejema naložbene odločitve o tem katere finančne instrumente kupiti, obdržati ali prodati.

Obrat naložb v portfelju znotraj enega leta je precej visok. Kot je značilno za aktivno investiranje, ima aktivno upravljanje premoženja visoke borzno posredniške stroške.

Vlagatelji, ki zagovarjajo aktivno upravljanje premoženja ponavadi ne verujejo v hipotezo u učinkovitem trgu, temveč so prepričani da je možno ustvariti nadpovprečne donose skozi aktivno nastopanje trgu in iskanje podcenjenih naložb. Osnoven cilj aktivnega upravljanja premoženja je premagati donose splošnega trga oziroma zastavljenega benchmarka (ponavadi kakšen splošen ali specifičen indeks).

Nažalost je za večino aktivnih upravljavcev premoženja zelo težko konstanto dosegati nadpovprečne donose oziroma premagovati trg. Tudi zaradi visokih borzno posredniških stroškov.

Nasprotje aktivnega upravljanja je pasivno upravljanje premoženja.

Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.