Arbitraža

(Arbitrage)

Arbitraža ali arbitražna priložnost (dobiček) pomeni možnost kupiti premoženje poceni na enem trgu ter ga na kakšnem drugem trgu takoj prodati za višjo ceno. Arbitraža je pravzaprav istočasno nakupovanje in prodajanje premoženja z namenom ustvarjanja dobička iz razlike v ceni.

Arbitraža je pojav predvsem značilen za trg vrednostnih papirjev (in drugih finančnih instrumentov) do katerega pride, če so tečaji istega vrednostnega papirja na različnih trgih različni. Ta tečajna razlika povzroči proces nakupa tega vrednostnega papirja tam, kjer je cena nižja, in prodajo tam, kjer je cena višja. Torej, arbitraža ustvarja dobiček z izkoriščanjem cenovnih razlik pri identičnih ali podobnih finančnih instrumentih, ki ponavadi kotirajo na različnih trgih in v različnih oblikah. Razlika pa predstavlja arbitražni zaslužek.

Če se pojavi, je arbitraža ponavadi posledica neučinkovitosti trga. Vendar je zaradi tehnološkega napretka in razvoja postalo izjemno težko ustvarjati arbitražni dobiček. Marsikateri udeleženec na kapitalskih trgih uporablja napredne informacijske tehnologije s katerimi spremlja fluktuacijo podobnih finančnih instrumentov. Kakršnokoli neučinkovito ovrednotenje finančnega premoženja ponavadi sproži hitro reakcijo teh borznikov, in je na ta način priložnost kmalu izločena. Potemtakem arbitražo lahko definiramo tudi kot mehanizem, ki omogoča da se cene na dolgi rok bistveno ne odaljijo od realne vrednosti premoženja.

Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.