Borza vrednostnih papirjev

(Stock exchange)

Borza vrednostnih papirjev je organizirana gospodarska družba (pravna oseba), ki predstavlja organiziran kraj, kjer se srečujeta ponudba in povpraševanje po vrednostnih papirjih. Borza pri prodaji in nakupu neposredno ne sodeluje, ampak le zagotavlja pogoje, ki so potrebni za povezovanje kupcev in prodajalcev, srečevanje borznih posrednikov in sklepanje borznih poslov, ki jih potem sama nadzoruje. Osnovni namen borze vrednostnih papirjev je omogočiti organizirano, transparentno, likvidno in učinkovito poslovanje z vrednostnimi papirji in drugimi finančnimi instrumenti v skladu z zakoni in predpisi.

Na borzi se lahko trguje samo z vrednostnimi papirji, ki so uvrščeni v borzno kotacijo. Za uvrstitev na borzo morajo izdajatelji vrednostnih papirjev izpolnjevati določene pogoje. Prav tako pa z vrednostnimi papirji lahko za svoje stranke ali zase trgujejo samo pooblašceni borzni posredniki.

Svoje prihodke borza vrednostnih papirjev ustvarja:

  • iz provizij za vsak sklenjeni posel
  • iz naslova uvrščanja vrednostnih papirjev na borzo in njihove redne kotacije
  • iz naslova informacijskega sistema za trgovanje (ki ga uporabljajo borzni posredniki)
  • iz naslova članarin ter iz drugih virov

Poleg tega borza zagotavlja transparentnost delovanja tako, da dnevno objavlja tečaje in druge podatke o posameznih vrednostnih papirjih, ki tam kotirajo.

Največje svetovne borze so:

V Sloveniji vlogo organiziranega trga vrednostnih papirjev opravlja Ljubljanska borza d.d.

Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.