Brezkuponska obveznica

(Zero-coupon bond)

Brezkuponska obveznica je dolžniški vrednosti papir pri katerem izdajatelj ne izplačuje redne periodične obresti (kupon), kot je to značilno za klasične obveznice, temveč se brezkuponska obveznica že ob izdaji proda vlagateljem z diskontom, ki nadomešča predvidene obresti. Razlika med izvirno nakupno vrednostjo ter nominalno vrednostjo ob zapadlosti predstavlja donos za vlagatelja. To pomeni, da je donos realiziran šele ob zapadlosti obveznice, ko se vlagatelju izplača celotna nominalna vrednost papirja.

Nekatere brezkuponske obveznice so izdane kot takšne, nekatere pa so spremenjene iz klasičnih v brezkuponske s strani finančnih inštitucij na način da finančna inštitucija zadrži redna kuponska izplačila zase, obveznico pa proda naprej z diskontom.

Brezkuponske obveznice se sicer tretirajo kot dologoročna investicija, ker je njihova zapadlost 10 in več let. V večini primerov ponujajo tudi višjo obrestno mero v primerjavi s klasičnimi obveznicami, saj je tveganje pri brezkuponskih obveznicah večje. Namreč, v primeru bankrota izdajatelja brezkuponske obveznice, vlagatelj ni prejel prav nobenih obresti. Hkrati, cene brezkuponskih obveznic ponavadi bistveno bolj fluktuirajo kot cene navadnih obveznic, ker vlagatelji morajo čakati dlje časa, da lahko realizirajo donos iz naslova pogodbenih obresti.

Zato ker brezkuponska obveznica "zaklene" vlagatelja za določen čas, je nakup brezkuponskih obveznic najbolj smiseln takrat ko so obrestne mere višje. Prav zaradi te "zaklenjenosti" postanejo brezkuponske obveznice zelo atraktivna naložba, ko začnejo tržne obrestne mere upadati.

Potrebno je še omeniti, da cene brezkuponskih obveznic na trgu postopoma naraščajo, medtem ko se obveznica bliža datumu zapadlosti.

Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.