Bruto domači proizvod - BDP

(Gross Domestic Product, GDP)

Bruto domači proizvod (BDP) je vrednost vseh dokončanih proizvodov in storitev, ki so bili ustvarjeni znotraj ene države v določenem obdobju (ponavadi na letni ravni). Upoštevajo se le proizvodi in storitve, ki so dokončani in pripravljeni za takojšnjo uporabo, in ne tisti namenjeni nadaljnji predelavi ali proizvodnji drugih izdelkov in storitev. Pri izračunu BDP-ja se ponavadi upošteva tržna vrednost vključenih elementov.

Namen izračunavanja bruto domačega proizvoda je dobiti vpogled v gospodarsko aktivnost znotraj države, njen razvoj in stopnjo njene rasti. BDP je pravzaprav indikator zdravja ekonomije znotraj ene države. Posledično se z BDP-jem ocenjuje kakovost oziroma standard življenja v posamezni državi. Poleg vsega tega, BDP je koristen ker kaže v kateri fazi ekonomskega cikla se gospodarstvo nahaja.

Bruto domači proizvod vključuje celotno potrošnjo privatnega sektorja (zasebna potrošnja), državno potrošnjo, naložbe, ter neto izvoz (izvoz minus uvoz). Izračunavanje lahko prikažemo tudi v formuli:

BDP = Z + D + I + NI (iz-uv)


  • Z = zasebna potrošnja
  • D = državna potrošnja
  • I = bruto kapitalske investicije v osnovna sredstva
  • NI = neto izvoz (izvoz minus uvoz)

Takšen pristop izračunavanju BDP-ja se imenuje "izdatkovni". Obstajata še dva, in sicer "proizvodni", ter "dohodkovni". Več o tem si lahko prebereš tukaj.

Pravzaprav je bruto domači proizvod "najobsežnejše merilo celotne ekonomske aktivnosti (Statistični urad RS)". Izračunana BDP vrednost, ter spremembe v primerjavi s prejšnjimi obdobji se poročajo četrtletno.

Ovire, ki onemogočajo konzistentno primerjavo BDP med fiskalnimi obdobji:

  • siva ekonomija,
  • inflacija ali deflacija,
  • devizni tečaji,
  • različne cene izdelkov in storitev,
  • drugo.

Za potrebe pridobivanja čim bolj natančne ocene obsega gospodarske aktivnosti ter nadaljnje primerjave med obdobji, se bruto domači proizvod izračunava tako v tekočih (trenutnih) cenah, kot tudi stalnih cenah (način, ki izniči učinek inflacije ali deflacije).

Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.