Celoten donos

(Total return)

Celoten donos je mera uspešnosti oziroma dobiček naložbe ali portfelja znotraj določenega časovnega obdobja, ki upošteva donose iz vseh morebitnih virov zaslužka. Ponavadi se vir zaslužka deli na dve osnovni kategoriji:

1. dobiček iz naslova naložbenih prilivov (income), ter

2. dobiček iz naslova kapitalske apreciacije (rast vrednosti naložbe, npr. rast cene delnice).

Pri prvi obliki vlagatelj realizira donos ob prejemu kakršnega koli priliva iz naslova naložbe. To so lahko dividende (delnice), obresti (npr. kupon obveznice), rente (nepremičnine) ali kakšne druge oblike rednih ali periodičnih prejemkov. Pri drugi obliki pa je dobiček ustvarjen iz naslova pozitivne spremembe vrednosti naložbe. Takšen kapitalski dobiček je lahko zgolj papirnati dobiček. Namreč, realiziran je šele ob prodaji naložbe, in sicer po višji ceni od tiste nakupne.

Z drugimi besedami, celoten donos upošteva tako prilive iz naslova dividend, obresti in rent, kot tudi iz naslova rasti cen naložb. Vlagatelj zagotovo želi vedeti koliko je dejansko njegova naložba ustvarila.

Obstaja bistvena razlika med celotnim donosom in zgolj kapitalskim dobičkom iz naslova spremembe v ceni vrednostnega papirja. Na dolgi rok je lahko donos portfelja precej drugačen, če vlagatelj upošteva prav vse ustvarjene prilive in dobičke. Posebej ob predpostavki, da so naložbeni prejemki kot dividende, obresti in drugi prilivi reinvestirani.

Investicijski skladi, ki objavljajo spremembe vrednosti premoženja v upravljanju pri izračunavanju donosnosti upoštevajo celoten donos.

Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.