Delniška knjiga

(Shareholder register, Book of shareholders)

Delniška knjiga je register v katerem se vodi evidenca o imenskih delnicah posamezne delniške družbe ter o lastnikih imenskih delnic s polnim imenom, priimkom ter prebivališčem posameznega delničarja. Z drugimi besedami, delniška knjiga ni nič drugega kot seznam aktivnih lastnikov posameznega podjetja. Seznam se sproti ažurira kot se delnice družbe prodajajo in kupujejo na borzi. Delniška knjiga je ključnega pomena za določitev lastništva v delniških družbah.

V Sloveniji delniške knjige vodi in ažurira Klirinško depotna družba (KDD). KDD lahko posreduje podatke o imetnikih lastniških vrednostnih papirjev na podlagi prejete zahteve. Izpis podatkov se lahko naroči z obrazcem Naročilo izpisa podatkov o imetnikih na zahtevo druge osebe. Po prejemu zahteve KDD izstavi ponudbo za plačilo nadomestila za izpis podatkov.

Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.