Delniški sklad

(Equity fund)

Delniški sklad je vzajemni sklad, ki večino svojega premoženja investira v lastniške vrednostne papirje to je delnice. Zaradi tega so delniški skladi med bolj tveganimi vzajemnimi skladi ter najštevilčnejša kategorija skladov. Na slovenskem trgu vzajemnih skladov imajo le-ti v povprečju več kot 70% delnic v svoji portfeljski strukturi. Njihov osnovni naložbeni cilj je dolgoročno plemenitenje premoženja iz naslova rasti cen delnic v portfelju ter prejemanja dividend.

Obstaja več vrst delniških vzajemnih skladov. Ponavadi so le-ti razdeljeni glede na:

  • velikost podjetij v katere investirajo (velika, srednja ali majhna podjetja)
  • industrijsko panogo (zdravstvo, nepremičnine, surovine, energija itn.)
  • geografsko področje (Europa, Severna Amerika, Balkan itn.)

So tudi vsesplošni globalni vzajemni skladi, ki v svoji naložbeni politiki nimajo podobnih kriterijev in omejitev.

Delniški sklad je lahko aktivno ali pasivno upravljan. Ponavadi so pasivno upravljani delniški skladi vezani na določeni borzni indeks in se zaradi tega imenujejo indeksni skladi.

Stroški vstopa in upravljanja delniškega sklada so v povprečju višji kot pa pri obvezniških ali mešanih skladih.

Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.