Denarni (hitri) koeficient

(Cash ratio)

Denarni koeficient ali hitri koeficient je še eden v skupini kazalnikov likvidnosti, ki nam pomagajo pridobiti vpogled v to kakšna je plačilna sposobnost podjetja. Denarni koeficient je pravzaprav najkonzervativnejši med kazalniki likvidnosti, saj upošteva izključno najbolj likvidna (takoj unovčljiva) kratkoročna sredstva družbe.

Denarni oziroma hitri koeficient postavi v razmerje denarna sredstva družbe ter celotne kratkoročne obveznosti. S tem nam pokaže v kakšnem obsegu podjetje lahko pokrije svoje kratkoročne obveznosti z najbolj likvidnimi sredstvi, in sicer z denarjem ter denarnimi ustrezniki. Povedano drugače, če bi bilo podjetje prisiljeno takoj poplačati svoje kratkoročne obveznosti, denarni koeficient nam prikaže koliko teh dolgov podjetje lahko takoj poplača brez prodajanja oziroma likvidacije drugih sredstev družbe. Namreč, vsa druga kratkoročna sredstva zahtevajo določen čas, da jih lahko družba unovči (če sploh lahko).

Formula za izračunavanje je naslednja:


Denarni ali hitri koeficient - formula

Kazalnik je uporaben predvsem za upnike, ki odločajo o tem koliko denarja lahko posodijo podjetju. Če je vrednost kazalnika 1, to pomeni, da lahko družba prav vse svoje kratkoročne obveznosti poplača z denarjem na svojih računih. Iz vidika upnika je to dobro, saj je plačilna sposobnost družbe izredno visoka. Hkrati, iz vidika vlagatelja previsok denarni koeficient ni pozitivno znamenje, saj to pomeni, da poslovodstvo družbe očitno ne najde učinkovito rabo za svoja denarna sredstva (namesto, da jih hrani na računu, bi lahko del sredstev povrnilo vlagateljem skozi dividendo ali odkupovanje lastnih delnic). Sicer, zelo redka so podjetja katerih denarni koeficient presega vrednost 1.

Če je družba v insolvenčnem postopku, je denarni oziroma hitri koeficient najbolj realen in relevanten finančni kazalnik, saj je unovčljivost drugih kratkoročnih sredstev lahko problematična.

Potrebno je upoštevati tudi v kakšni panogi posluje podjetje, saj je za nekatere panoge (npr. manj kapitalsko zahtevne) značilno, da izkazujejo višje denarne koeficiente.


Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.