Denarni trg

(Money market)

Denarni trg je pojem, ki označuje tržno mesto kjer različni udeleženci lahko posojajo in si izposojajo denar za določena kratkoročna časovna razdobja. Denarni trg je pravzaprav segment finančnega trga, ki ga tvorijo institucije, finančni instrumenti in vsi posli, pri katerih gre za prenos finančnih sredstev na kratek rok (od 7 dni do 13 mesecev). Poleg kratkoročnosti sta za denarni trg značilni visoka likvidnost in nizko tveganje instrumentov.

Za razliko od trga kapitala, ki predstavlja vir dolgoročnih finančnih sredstev, se denarni trg ne odvija na nekem organiziranem mestu. Veliko transakcij se izvrši kar direktno med udeleženci brez posrednika (npr. prek telefona ali telefaksa).

Glavni udeleženci denarnega trga so banke, ki posojajo denar druga drugi. Instrumenti s katerimi to počnejo so največkrat oziroma vrednoteni in prilagojeni glede na referenčno obrestno mero, ki se uporablja kot kazalec splošnih razmer na trgu, po katerem se oblikujejo obrestne politike bank. Poleg bank, med največjimi udeleženci na denarnem trgu so še centralne banke, državne institucije, občine, velika podjetja in drugi vlagatelji, ki potrebujejo kratkoročno financiranje ali bi radi kratkoročno investirali svoj denar.

Kljub temu da instrumenti denarnega trga niso netvegani, zaradi visoke likvidnosti in kratkoročnosti instrumentov je denarni trg zaznan kot precej varno mesto za nalaganje denarja. Njegov osnovni namen pa je omogočiti likvidnost za globalni finančni sistem.

Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.