Dividenda v delnicah

(Stock dividend)

Uprava družbe lahko del ustvarjenega dobička lahko povrne lastnikom tudi skozi delitev novih delnic. Takšno obliko dividende imenujemo dividenda v delnicah. Lastniki namesto denarja prejmejo delnice družbe, katere obdržijo ali pa prodajo na trgu ter na ta način realizirajo vrednost prejete dividende. Delitev delnic kot izplačilo dividende lastnikom podjetja se vedno izvaja v takšnem razmerju, da njihovi lastniški deleži ostanejo nespremenjeni.

Dividenda se v delnicah izplačuje v posebnih priložnostih. Razlogov za tovrsten način izplačevanja dividenda je lahko več. Najpogostejši je pomanjkanje denarnih sredstev. Ko ima družba povečano potrebo po denarnih sredstvih v določenem obdobju (npr. zaradi novih investicij), lahko poseže po dividendi v delnicah.

Dividenda v delnicah družbi prinaša tudi ugodnejšo računovodsko obravnavo. Računovodsko predstavlja delniška dividenda prenos dela zadržanega dobička v osnovni kapital družbe. Prav tako ni odliva denarnih sredstev iz podjetja.

Tudi davčna obravnava dividend v delnicah je nekoliko drugačna. Delničarji ne plačujejo davek na dividendo, temveč le davek na kapitalski dobiček, in sicer šele v primeru prodaje novo prejetih delnic na trgu. V primeru, da je davek na kapitalski dobiček nižji kot davek na dividendo, so delničarji potencialno manj davčno obremenjeni in je njihov dividendni donos višji. Lahko je tudi obratno.

Z dividendo v delnicah lahko družba vpliva tudi na likvidnost delnice na trgu. Večja količina delnic v obtoku lahko pomeni tudi večje število borznih poslov. Posebej v primeru, da se obstoječi lastniki (prejemniki dividende v delnicah) odločijo prodati dividendne delnice za voljo pridobitve denarnih sredstev.

Akademske raziskave potrjujejo, da dividende v delnicah kratkoročno pozitivno vplivajo na tržno ceno delnic, in sicer največ zaradi signala o pozitivnem poslovanju podjetja v prihodnjem obdobju.

Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.