Dividendna politika

(Dividend policy)

Dividendna politika označuje finančno odločitev oziroma usmeritev podjetja, ki jo poslovodstvo družbe upošteva pri odločanju o višini in obliki dividend, ki jo družba izplačuje lastnikom.

Ker je vir iziplačanih dividend ustvarjen dobiček, je pravzaprav najpomembnejše vprašanje dividendne politike kolikšen deleže (v odstotokih) ustvarjenega dobička nameniti za dividende. Pravzaprav je dividendna politika vrsta odgovorov na vprašanja vezana za izplačevanje dividend:

1. koliko denarnih sredstev nameniti izplačilu dividende (odstotek od dobička, nominalen znesek ipd.)?

2. kakšna oblika izplačila dividende (v denarju, delnicah ipd.)?

3. kako pogosta naj bo dividenda (frekvenca: letno, polletno, četrtletno)?

Optimalna dividendna politika učinkovito uravnava razmerje med izplačilom lastnikom ter prihodnjim razvojem poslovanja podjetja. Poslovodstvo ima odgovornost zagotoviti zadostna denarna sredstva za nadaljni razvoj družbe, zato mora biti dividenda temu podrejena.

Dividendna politika je predmet obsežnih akademskih raziskav, predvsem na področju ali dividendna politika vpliva na tržno vrednost podjetja ter kateri dejavniki najbolj vplivajo na oblikovanje dividendne politike v podjetju.

Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.