Dobiček iz poslovanja - EBIT

(EBIT, Earnings Before Interest and Tax, Operating income)

Dobiček iz poslovanja ali EBIT je eden ključnih pokazateljev poslovne uspešnosti podjetja, saj nam pokaže kako je podjetje poslovalo v določenem obdobju pri svojih osnovnih dejavnostih. Povedano drugače, EBIT je indikator dobičkonosnosti podjetja na njegovi operativni ravni (izločeni so učinki enkratnih dogodkov ter finančnih obveznosti). Zato dobiček iz poslovanja še imenujemo operativni dobiček ali operativni zaslužek oziroma poslovni izid iz rednega delovanja.

Dobiček iz poslovanja je preprosto razlika med poslovnimi prihodki in poslovnimi odhodki. Če so poslovni odhodki večji kot prihodki, potem govorimo o izgubi iz poslovanja oziroma, da je EBIT negativen.

Dobiček iz poslovanja se izračunava na naslednji način:

EBIT = poslovni prihodki – poslovni odhodki (stroški)

EBIT se lahko izračuna tudi s prilagoditvami čistega dobička, in sicer:

EBIT = neto dobiček + davek od dobička (DDPO) + drugi odhodki – drugi prihodki +/- neto finančni rezultat

Nekateri analitiki za izračun EBIT, čisti dobiček prilagajajo zgolj za davek ter obresti.

EBIT = neto dobiček + davek od dobička (DDPO) + odhodki za obresti

Izračunavanje dobička iz poslovanja ni zahtevano s strani računovodskih standardov, čeprav ga vzorec finančnih izkazov, ki jih gospodarske družbe poročajo AJPES-u, vsebuje. Z druge strani, ameriški GAAP razlikuje operativni dobiček in EBIT, ter zahteva objavljanje operativnega dobička, medtem ko je EBIT neobvezen. Razlike so sicer pri večini podjetij tako minimalne, da se izraza uporabljata izmenično za dobiček iz poslovanja. Prav zaradi tega, ker ni predpisan, obstaja več varijacij izračunavanja tega podatka (kot je razvidno zgoraj).

Zakaj je EBIT tako pomemben? Z izpuščanjem obresti, enkratnih dogodkov in davkov pri izračunavanju dobička, se EBIT osredotoča zgolj na sposobnost podjetja ustvarjati dobiček pri svojih osnovnih poslovnih aktivnostih, neodvisno od kapitalske strukture podjetja ter davčnih obveznosti, ki jih ima podjetje. Ta fokus na osnovni posel promovira EBIT kot zelo uporaben podatek pri finančnem analiziranju in ocenjevanju kakovosti gospodarske družbe. Npr. če vlagatelj ima namen kupiti delnice podjetja, lahko EBIT razkrije učinkovitost podjetja na operativni ravni, neodvisno od tega kako je podjetje financirano. EBIT uspešno odgovarja na vprašanja kot so npr.:

  • Ali je družba učinkovita pri obvladovanju stroškov?
  • Ali družba morda prodaja nekonkurenčne ter pomanjkljive produkte?
  • Ali je družba tehonološko zastarela?

Najbolj uporaben pa je, če se ga kombinira z drugimi finančnimi podatki kot npr. čistimi prihodki od prodaje (EBIT marža). Takšen kazalnik potem lahko primerjamo z drugimi podjetji znotraj iste panoge ter pridobimo vpogled v to kako uspešno je podjetje v primerjavi z drugimi na nivoju osnovnega posla.

Kot že omenjeno, EBIT postane izredno pomemben in koristen finančni kazalnik, če se združi z nekaterimi drugimi postavkami iz finančnih izkazov, kot npr.:

Hkrati je EBIT dokaj uporabljana kategorija pri ocenjevanju vrednosti podjetij, pri čemer se pogosto koristi tržni multiplikator EV / EBIT.

Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.