Dobro poučen vlagatelj

(DPV)

Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1, 44. člen) opredeljuje dobro poučene vlagatelje kot pravne ali fizične osebe, ki so vpisane v register dobro poučenih vlagateljev, ki ga vodi Agencija za trg vrednostnih papirjev. V večini so DPV pravne osebe katerih osnovna dejavnost je povezana s finančnimi trgi (npr. banke, zavarovalnice, pokojninske družbe). To so tudi druga velika podjetja, ki imajo v svoji lasti večje portfelje finančnih naložb. Ne glede na osnovno poslovno dejavnost si lahko status dobro poučenega vlagatelja na lastno zahtevo pridobijo tudi mala in srednje velika podjetja, ter fizične osebe.

Kakšna je prednost statusa dobro poučenega vlagatelja? Bistvena prednost se najbolj kaže pri javnih ponudbah delnic kjer se DPV tretira drugače in pogosto ima možnost vpisati večje količine delnic kot to lahko storijo drugi vlagatelji. Dober primer tega je javna ponudba NKBM v 2007.

Poleg tega ima DPV pri svojih portfeljskih naložbah možnost uporabe izvedenih finančnih instrumentov (nekaj kar pri večini vzajemnih skladov v Sloveniji ni mogoče). Tudi iz perspektive upravljavcev premoženja je dobro poučenega vlagatelja lažje obravnavati glede na zakonske predpise o seznanjenosti vlagateljev z naložbenimi tveganji.

Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.