Dolžniški vrednostni papir

(Debt security)

Dolžniški vrednostni papir je finančni instrument, ki predstavlja posojilo izdajatelju vrednostnega papirja. Z začetnim nakupom dolžniškega vrednostnega papirja, vlagatelj pravzaprav posodi denar izdajatelju papirja v zameno za dogovorjeno plačilo obresti ter povrnitev glavnice na točno določen datum. S tem vlagatelj ne postane lastnik, temveč le izdajateljev upnik. Izdajatelji dolžniških vrednostnih papirjev so lahko države, občine, podjetja in druge organizacije.

Razlika med dolžniškim vrednostnim papirjem ter klasičnim posojilom je v tem, da se z dolžniškim vrednostnim papirjem lahko trguje na borzi oziroma direktno med vlagatelji. Se pravi, svojo investicijo (dolžniški vrednostni papir) lahko vlagatelj proda drugemu vlagatelju, ki postane nov upnik izdajatelja.

Najpogostejša oblika dolžniških vrednostnih papirjev so državne obveznice, podjetniške obveznice, potrdila o vlogi, zavarovani vrednostni papirji (CDO) ter druge oblike obveznic. Prednostne delnice se tudi lahko tretirajo kot dolžniški vrednostni papir.

Tovrstni finančni instrumenti so ponavadi standardizirani v tem, da imajo točno opredeljen znesek, obrestno mero ter zapadlost obresti in glavnice.

Nekateri dolžniški vrednostni papirji imajo v sebi vgrajeno tudi opcijo, da jih vlagatelj lahko konvertira (spremeni) v lastniški vrednostni papir.

Z večino dolžniških vrednostnih papirjev se trguje OTC (dobesedno čez pult), pri čem se kupec in prodajalec direktno pogajata glede cene.

Vrednost trgovanja z dolžniškimi vrednostnimi papirji (obveznice) daleč presega vrednost trgovanja z lastniškimi vrednostnimi papirji (delnice).

Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.