Donos do dospetja

(Yield to Maturity, YTM)

Donos do dospetja je stopnja donosnosti obveznice pod predpostavko, da bo vlagatelj po nakupu obveznice le-to obdržal v posesti do zapadlosti. Donos do dospetja je pravzaprav dolgoročni donos na obveznico, toda izražen kot letna stopnja donosa. Z drugimi besedami je to notranja stopnja donosnosti (IRR) investicije v obveznico, če jo investitor drži do konca in prejme vsa predvidena plačila (kupone) kot je načrtovano za obveznico.

Donos do dospetja ni kupon obveznice. Donos do dospetja je dokaj kompleksna kalkulacija in se izračunava na podlagi več dejavnikov, in sicer tržne cene obveznice (neodvisno od njene nominalne vrednosti), kupona ter ročnosti obveznice. Najprej se nominalen znesek kupona deli z plačano ceno za obveznico. Dobljen rezultat izražen v odstotkih predstavlja trenuten donos (current yield), ki ga bo vlagatelj ustvaril vsako leto, vse do poteka obveznice. Potem se ta trenuten donos obveznice diskontira s čem se upošteva časovna vrednost denarja ter profil tveganosti obveznice.

Kot že rečeno, donosnost do dospetja temelji na konceptu diskontiranih denarnih tokov. Zato se za izračunavanje donosnosti uporablja povsem ista metodologija kot pri izračunavanju notranje stopnje donosnosti (IRR).

Vlagatelji na podlagi donosa do dospetja lahko primerjajo tveganost obveznice oziroma kako trg percipira izdajatelja papirja: manjši donos do dospetja pomeni tudi manjše tveganje in obratno. Vlagatelji vidijo manjše tveganje v izdajatelju in za svoj denar zahtevajo manjši donos.

Zelo pomembno je razumeti, da je donos do dospetja v inverzivnem odnosu s ceno obveznice. Namreč, ko vlagatelj na trgu pospešeno kupujejo obveznico ter s tem dvigujejo njeno ceno (povpraševanje večje kot ponudba), se prav nasprotno temu donos do dospetja zmanjšuje, saj se fiksen kupon deli z vedno večjo ceno obveznice. Velja tudi obratno: ko cena obveznice pada, njena donosnost do dospetja raste.

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.