Državne obveznice

(Sovereign bond, Government bond)

Državna obveznica je dolžniški vrednostni papir izdan s strani države. Lahko je denominirana v lokalni valuti ali kakšni drugi tuji valuti (npr. precej držav se zadolžuje v ameriških dolarjih - USD). Država izda obveznico z namenom financiranja proračunskega primanjkljaja, investicij ali pa pogosto zaradi refinanciranja dela javnega dolga, ki kmalu zapade. Državne obveznice se prištevajo znesku celotnega dolga ene države (državni dolg).

Tveganost državne obveznice je odvisna od države, ki jo izdaja. Če je političen sistem v državi stabilen ter država ni prezadolžena, je načeloma tveganost takšne obveznice minimalna. Skratka, povračilo glavnice in izplačilo obresti je predvsem v funkciji sposobnosti in pripravljenosti države, da svoje obveznosti pravočasno poravna. Donos do dospetja na državne obveznice precej varnih in stabilnih držav se celo upoštevajo kot netvegana obrestna mera (risk-free rate).

Hkrati je državna obveznica manj tvegan instrument v primerjavi z občinskimi obveznicami oziroma podjetniškimi obveznicami, ker izplačilo garantira in zagotavlja država, ki v večini primerov lahko tudi denar natisne.

Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.