Državni dolg

(Sovereign debt, Government debt, Public debt)

Državni dolg se nanaša na celoten znesek dolga posamezne države. To je skupen znesek, ki ga država dolguje svojim posojilodajalcem. V največji meri državni dolg predstavljajo državne obveznice z različnimi dobami zapadlosti (kratkoročne in dolgoročne). Lahko vključuje tudi obveznosti iz naslova posojil ter danih poroštev.

Državni dolg se povečuje, če država porabi več denarja, kot ga pobere z davki (javni primanjkljaj). Manjkajoča sredstva si potem država izposodi s prodajo državnih obveznic. Državni dolg je pravzaprav vsota preteklih proračunskih primanjkljajev.

Višina državnega dolga se ponavadi meri z razmerjem med državnim dolgom in bruto domačim proizvodom. Države katerih dolg preseže 100% BDP so tretirane kot visoko zadolžene in tvegane države. Posledično se stroški njihovega zadolževanja povečajo in je državi težje priti do denarja na trgu ter refinancirati svoje obveznosti.

Za državni dolg se še uporablja izraz "javni dolg", ker dolg pravzaprav vračajo davkoplačevalci preko vplačanih davkov.

Državni oziroma javni dolg se lahko deli na bruto javni dolg ter neto javni dolg. Lahko je tudi notranji javni dolg ter zunanji javni dolg.

Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.