Marža iz poslovanja - EBIT marža

(EBIT margin, Operating margin)

Marža iz poslovanja oziroma EBIT marža je merilo poslovne uspešnosti in dobičkonosnosti, ki v odstotkih pokaže razliko med poslovnimi prihodki (prodaja) in poslovnimi odhodki (stroški). Podatek o EBIT marži vlagateljem in drugim uporabnikom pomaga razumeti kakšen je dejanski strošek poslovanja, in sicer na operativni ravni. Pokaže nam delež prihodkov, ki ga je podjetju uspelo obdržati potem, ko se odštejejo vsi, s poslovanjem povezani, stroški. Povedano drugače, marža iz poslovanja nam razkrije kakšen delež ima dobiček iz poslovanja (EBIT) v poslovnih prihodkih.

Npr. če znaša marža iz poslovanja 15%, to pomeni da je podjetju, po odštetju vseh stroškov povezanih s poslovanjem, uspelo obdržati 15% vseh prihodkov zase. Od tega odstotka se potem odštevajo še morebitni finančni odhodki (obresti) ali kakšni drugi izredni odhodki, ki niso povezani s samim poslovanjem. Višja marža iz poslovanja pomeni bolj dobičkonosno podjetje. Skratka, namen marže iz poslovanja je pokazati kako uspešno je podjetje pri svojem osnovnem poslu.

EBIT marža se izračunava na naslednji način:

EBIT marža = Dobiček iz poslovanja (EBIT) / Poslovni prihodki

Medtem ko je precej jasno kaj je EBIT, se mnenja razlikujejo pri tem kaj vključiti v imenovalec pri izračunavanju marže iz poslovanja. Nekateri finančniki in analitiki uporabijo čiste prihodke od prodaje (ČPP), nekateri pa celotne prihodke iz poslovanja. Pravzaprav je vseeno dokler koli je način izračunavanja konzistenten skozi različna poslovna obdobja oziroma za vsa podjetja v izbranem vzorcu, če se družba relativno primerja z drugimi. Kljub temu menimo, da je natančneje uporabiti celotne poslovne prihodke (kar bomo uporabili spodaj v praktičnem primeru). Podjetja si lahko z uporabo ČPP lahko nekoliko izboljšajo maržo iz poslovanja.

Kot že omenjeno zgoraj, EBIT marža je zelo koristen kazalnik pri primerjanju uspešnosti podjetja z drugimi podjetji v isti panogi. Če naše podjetje izkazuje višjo maržo iz poslovanja, to pomeni da je dobičkonosnejše od drugih. Velja tudi obratno. V primeru, da je marža nižja, je treba iskati in analizirati razloge zakaj podjetje zaostaja za drugimi. EBIT marža je eden najpomembnejših in najpogosteje uporabljanih kazalnikov pri finančnem in kreditnem analiziranju.

Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.