EBITDA marža

(EBITDA margin)

EBITDA marža je merilo poslovne uspešnosti in dobičkonosnosti, ki v odstotkih pokaže koliko je podjetju uspelo obdržati potem, ko se od ustvarjenih poslovnih prihodkov odštejejo poslovni odhodki zmanjšani za amortizacijo.

EBITDA marža se izračunava na naslednji način:

EBITDA marža = EBITDA / Poslovni prihodki

Medtem, ko je precej jasno kaj je vključeno v EBITDA, se mnenja razlikujejo pri tem kaj vključiti v imenovalec pri izračunavanju EBITDA marže. Nekateri finančniki in analitiki uporabijo čiste prihodke od prodaje (ČPP), nekateri pa celotne prihodke iz poslovanja. Pravzaprav je vseeno dokler koli je način izračunavanja konzistenten skozi različna poslovna obdobja oziroma za vsa podjetja pri relativnem primerjanju. Kljub temu menimo, da je natančneje uporabiti celotne poslovne prihodke (kar bomo uporabili spodaj v praktičnem primeru). Podjetja si lahko z uporabo ČPP lahko nekoliko izboljšajo EBITDA maržo.

Kot že omenjeno zgoraj, EBITDA marža je zelo koristen kazalnik pri primerjanju uspešnosti podjetja s poslovnimi rezultati drugih podjetij v panogi. Višja marža pokaže, da je podjetje uspešnejše in dobičkonosnejše od drugih podjetij. Pravzaprav je EBITDA marža eden najpomembnejših in najpogosteje uporabljanih kazalnikov pri finančnem in kreditnem analiziranju.

EBITDA marža se velikokrat uporablja pri oblikovanju napovedi in projekcij poslovnih rezultatov za podjetje v prihodnjih letih. Kazalnik se lahko s strani lastnikov uporablja tudi kot izhodišče za zahtevane rezultate direktorjev.

Praktičen primer

Poglejmo to na praktičnem primeru. Spodaj so podatki za družbo Izračunaj d.o.o. za poslovno leto 20xx:


Najprej moramo izračunati dobiček iz poslovanja oz. EBIT, ki predstavlja razliko med poslovnimi prihodki in poslovnimi odhodki:

EBIT = Poslovni prihodki – Poslovni odhodki

Ker podatek o poslovnih prihodkih imamo, izračunamo še poslovne odhodke. Iz podatkov zgoraj izhaja da so poslovni odhodki:

Poslovni odhodki = Material + Storitve + Delo + Amortizacija + Drugi posl. Stroški

Poslovni odhodki = 30.000 + 17.000 + 49.000 + 20.000 + 5.000

Poslovni odhodki = 121.000

EBIT = 150.000 – 121.000

EBIT = 29.000

Torej dobiček iz poslovanja znaša 29.000 EUR. Preden izračunamo maržo je potrebno še izračunati sam EBITDA za kar uporabimo naslednjo formulo:

EBITDA = EBIT + Amortizacija

EBITDA = 29.000 + 20.000

EBITDA = 49.000

Amortizacijo smo prišteli nazaj k dobičku iz poslovanja z namenom, da izničimo dejstvo, da je amortizacija le računovodski poseg in ne dejanski denarni odliv.

Sedaj smo končno zmožni izračunati EBITDA maržo:

EBITDA marža = EBITDA / Poslovni prihodki

EBITDA marža = 49.000 / 150.000

EBITDA marža = 0,3267 oz. 32,67%

Ta podatek potem primerjamo z drugimi podjetji, panogo ali kakšnim drugim standardom. S tem dobimo vpogled v poslovno uspešnost podjetja v primerjavi z drugimi.

Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.