EBITDA

(Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo)

EBITDA ali dobiček iz poslovanja pred amortizacijo je eden od pokazateljev poslovne uspešnosti podjetja, ki upošteva fiktivno naravo amortizacije kot računovodske kategorije. Namreč, amortizacija je zgolj računovodski poseg (knjižba), ki nima nobenega vpliva na denarni tok podjetja, zato se pri izračunavanju EBITDA prišteva nazaj k dobičku iz poslovanja.

Poleg amortizacije, EBITDA izključuje tudi učinke financiranja, izrednih dogodkov ter drugih morebitnih nedenarnih računovodskih posegov, ter pokaže "golo" uspešnost poslovanja družbe. Zato je EBITDA dober približek denarnemu toku družbe, ki ga le-ta ustvari s svojim poslovanjem. Kot takšen je zelo koristen pokazatelj dobičkonosnosti, posebej iz vidika relativnega primerjanja z drugimi podjetji in z panogo. V veliki meri se EBITDA uporablja tudi kot osnova pri kreditni analizi (ocenjevanju plačilne sposobnosti podjetja da servisira svoje finančne obveznosti).

Kazalnik EBITDA se izračunava na naslednji način:

EBITDA = dobiček iz poslovanja (EBIT) + amortizacija

Pravzaprav je v praksi več metodologij izračunavanja EBITDA. EBITDA ni podatek, ki bi bil zahtevan s strani računovodskih standardov, zato podjetja in analitiki v izračun EBITDA vključujejo različne računovodske postavke. To je predvsem odvisno od osebnih preferenc poročajočega podjetja oziroma analitika, ki izvaja analizo.

Npr. nekateri poznavalci pri izračunavanju EBITDA upoštevajo celotne odpise vrednosti. V takšnem primeru se EBITDA izračunava takole:

EBITDA = dobiček iz poslovanja (EBIT) + odpisi vrednosti

Neodvisno od metode izračunavanja morajo rezultati biti smiselni, konzistentni ter morajo omogočiti primerljivost med podjetji. Pravzaprav je naloga analitika kazalnik prilagoditi na način da je primerljivost med podjetji zagotovljena.

EBITDA postane izredno koristen kazalnik, ko se združi z nekaterimi drugimi postavkami iz finančnih izkazov, kot npr.:

Hkrati je EBITDA precej uporabljana kategorija pri ocenjevanju vrednosti podjetij, pri čem se pogosto koristi razmerje EV / EBITDA.

Pomembno je še enkrat poudariti, da je EBITDA je zgolj približek denarnega toka iz poslovanja. Bilo bi napačno enačiti ga z denarnim tokom iz poslovanja, ker EBITDA ne upošteva denarni tok potreben za financiranje obratnega kapitala.

Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.