Ekspanzivna fiskalna politika

(Expansionary Fiscal Policy)

Ekspanzivna fiskalna politika je fiskalna politika pri kateri vlada poskuša spodbuditi in povečati (ekspanzija) gospodarsko aktivnost v državi. Povedano drugače, poskuša vlada z različnimi ukrepi vplivati na povečanje agregatnega povpraševanja po izdelkih in storitvah ter posledično na povečanje bruto domačega proizvoda.

Najpogostejši ukrepi ekspanzivne fiskalne politike so zniževanje davčnih stopenj (več denarja na voljo državljanom in podjetjem) ter povečevanje javne porabe (povečano povpraševanje po izdelkih in storitvah s strani države). Tovrstni ukrepi pomenijo manj prihodkov in več izdatkov za državni proračun. Zato je pri ekspanzivni fiskalni politiki velika verjetnost, da bo država v istem obdobju ustvarila proračunski primanjkljaj. Primanjkljaj v obdobju ekspanzivne fiskalne politike država lahko pokrije skozi dodatno zadolževanje ali koriščenje fiskalnih rezerv ustvarjenih iz proračunskih presežkov iz prejšnjih obdobij.

Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.