Evropska centralna banka

(European Central Bank, ECB)

Evropska centralna banka (ECB) opravlja vlogo centralne banke na območju Evropske unije. Odgovorna je za oblikovanje in izvajanje gospodarske in monetarne politike Evropske unije, vzdrževanje stabilnosti cen na območju evra in upravljanje evra.

Pri opravljanju svojih nalog ECB sodeluje s centralnimi bankami vseh držav članic Evropske unije in z njimi tvori t.i. Evropski sistem centralnih bank. S centralnimi bankami držav Evropske unije, ki so prevzele evro, Evropska centralna banka sestavlja t.i. Evrosistem.

Evrosistem - Ker niso vse države članice EU uvedle evra, se za označevanje Evropske centralne banke (ECB) in nacionalnih centralnih bank držav članic EU, ki so uvedle evro, uporablja izraz Evrosistem. Evrosistem je od 1. januarja 1999 dalje odgovoren za določanje in izvajanje skupne denarne politike za evroobmočje. Z dnem uvedbe evra kot valute Republike Slovenije (1. januarja 2007) je Banka Slovenije postala del Evrosistema.

ESCB - (Evropski sistem centralnih bank) pa sestavljajo ECB in nacionalne centralne banke vseh držav članic EU. Nacionalne centralne banke držav članic EU, ki niso uvedle evra, so sicer del ESCB in imajo v okviru tega sistema poseben status. Še vedno lahko vodijo svojo denarno politiko ter niso udeležene v procesu odločanja in izvajanja skupne denarne politike.

Za določanje in izvajanje skupne denarne politike velja načelo centraliziranega odločanja in decentraliziranega izvajanja preko nacionalnih centralnih bank.

Evropska centralna banka je bila ustanovljena s Statutom ESCB in ECB 1. junija 1998 s sedežem v Frankfurtu ob reki Main in je glavni nosilec skupne denarne politike evroobmočja. Evroobmočje sestavljajo države članice EU, ki so uvedle evro in je nastalo, ko so nacionalne centralne banke 11 držav članic EU odgovornost za denarno politiko 1. januarja 1999 prenesle na ECB. Grčija se je pridružila leta 2001, Slovenija leta 2007, Ciper in Malta leta 2008, Slovaška pa leta 2009.

Definicija je povzeta iz spletnih strani Banke Slovenije in Europske komisije.

Spodaj so kratki filmi v angleščini, ki razložijo namen, zgodovino in osnovne odgovornosti Evropske centralne banke.


Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.