Finančna analiza

(Financial analysis)

Finančna analiza je proces zbiranja, spoznavanja, preverjanja in interpretiranja finančnih podatkov. Finančna analiza je pravzaprav sinteza finančnih podatkov s katero poskušamo ugotoviti ekonomske trende, opredeliti finančne politike in usmeritve (npr. kontroliranje stroškov), pripraviti načrte za prihodnost, ter tudi identificirati potencialne projekte in naložbe. Tovrstne analize se v največji meri izvajajo za podjetja, lahko pa tudi pokrivajo druge tipe organizacij, držav ali projektov – finančna analiza se lahko izvaja za prav vse, kar v svoji naravi izkazuje finančne tokove (transakcije).

Ponavadi ima finančna analiza za cilj preveriti ali je podjetje, ki je predmet analize, stabilno, likvidno ter profitabilno. S tem ciljem analitik lahko analizira različne finančne podatke, toda fokus finančne analize je ponavadi na treh osnovnih finančnih izkazih, in sicer:

  • izkaz poslovnega izida,
  • bilanca stanja,
  • izkaz denarnih tokov.

Povedano drugače, najpogostejši predmet finančne analize so poslovni rezultat, finančni položaj ter denarni tokovi podjetja. Vsi izkazi sicer predstavijo poslovanje podjetja po svoje, a se vendarle med seboj dopolnjujejo. Zato jih je potrebno pri analiziranju proučevati skupaj. Za potrebe finančne analize analitik lahko zbira in pregleduje tudi druge računovodske podatke (pojasnila ipd.) ter podatke iz drugih publikacij, raziskav ali medijev.

Osnovni namen finančne analize je pridobiti jasno sliko finančnega stanja podjetja. Izsledke finančne analize potem uporabimo kot podlago za ekonomsko odločanje širšega kroga uporabnikov kot so npr. poslovodstvo, lastniki, banka, vlagatelji, davčni urad ipd.

Eden najpogostejših načinov finančnega analiziranja je izračunavanje kazalnikov (multiplikatorjev) – kombiniranje finančnih in drugih podatkov. Drugače pa, finančno analizo metodološko lahko razdelimo na tri osnovne segmente:

1. Analiziranje preteklih rezultatov – s preračunavanjem kazalnikov in pregledovanjem že realiziranih finančnih podatkov, analitik analizira kakšne je poslovne rezultate podjetje doseglo v preteklih obdobjih

2. Analiziranje bodočih dosežkov – z uporabo preteklih finančnih podatkov ter nekaterih matematičnih in statističnih metod in modelov, analitik lahko analizira in napoveduje potencialne bodoče trende ter poslovne rezultate. Potrebno je omeniti, da je ekstrapolacija preteklih rezultatov na prihodnja obdobja pogost vzrok za napake pri finančnem analiziranju, saj so rezultati iz preteklosti slab napovedovalec bodočih dosežkov.

3. Analiziranje rezultatov primerljivih podjetij – pregledovanje ter analiziranje finančnih podatkov podobnih podjetij v panogi, ter primerjanje s podjetjem, ki je predmet analize.

Končni produkt finančne analize je ponavadi pisno poročilo v katerem so predstavljeni izsledki in zaključki analize, ter predlogi za ravnanje na podlagi ugotovitev.

Iz vidika analiziranja vrednostnih papirjev obstajata dve vrsti finančne analize, in sicer:

  • fundamentalna analiza, ter
  • tehnična analiza.

Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.