Finančni instrument

(Financial instrument)

Finančni instrument ni nič drugega kot pogodba (pravni dogovor), ki ima monetarno (denarno) vrednost oziroma omogoča monetarno transakcijo. S takšno pogodbo pridobi imetnik pogodbe pravico prejeti denar ali kakšen drug finančni instrument po pogojih, ki so določeni v pogodbi. Z drugimi besedami, na podlagi pogodbenega razmerja postane finančni instrument finančno sredstvo pri enem ter hkrati finančna obveznost pri drugem podpisniku.

Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) opredeljuje finančni instrument kot:

  • prenosljive vrednostne papirje (delnice, obveznice...),
  • instrumente denarnega trga,
  • enote kolektivnih naložbenih podjemov,
  • opcije, terminske pogodbe, posle zamenjave in druge izvedene posle v zvezi z vrednostnimi papirji, blagom, valutami, obrestnimi merami in donosi.

Opredelitev si lahko ogledate tukaj.

Prvotni namen izdajanja finančnih instrumentov je zbiranje kapitala za financiranje projektov, zaradi tega so v praksi najprepoznavnejši lastniški (delnice) in dolžniški (obveznice) finančni instrumenti, obstajajo pa tudi drugi. Vsaka skupina instrumentov ima veliko različnih podskupin.

Finančni instrument se lahko najbolj enostavno razloži kot enota kapitala, ki ima svoje edinstvene značilnosti in obliko. Širok nabor finančnih instrumentov danes omogoča dostop do kapitala ter učinkovito pretakanje le-tega med vlagatelji.

Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.