Finančni kazalnik

(Financial ratio, Financial multiple, Accounting ratio)

Finančni kazalnik ali računovodski kazalnik ali finančni multiplikator je instrument finančne analize, pri katerem se različni finančni podatki kombinirajo in postavljajo v smiselna razmerja z namenom ugotavljanja uspešnosti, ocenjevanja in primerjanja. Povedano drugače, finančni kazalnik je mera s katero analitik meri nek aspekt podjetja (finančno stanje, uspešnost, ceno ipd.).

Podatki v računovodskih izkazih ne povedo dovolj o sami uspešnosti podjetja, saj prikazujejo le absolutne vrednosti. Zato je smiselno podatke povezati v smiselna razmerja pri čemer nam pomagajo multiplikatorji. Finančni kazalniki ali multiplikatorji so koristni indikatorji finančnega stanja in uspešnosti gospodarske družbe ali pa naložbe. Z uporabo finančnih kazalnikov standardiziramo uspešnost podjetja, kar je pomembno če želimo podjetje primerjati z uspešnostjo podjetja v preteklih računovodskih obdobjih oziroma z uspešnostjo drugih podjetij. Tovrstna primerjava omogoči vpogled v to ali je analizirano podjetje boljše, povprečno ali slabše v primerjavi z drugimi obdobji ali podjetji.

Finančni kazalnik ali multiplikator je načeloma opredeljen tako, da se en finančni podatek deli z drugim:

Finančni kazalnik = FinPodatek 1 / FinPodatek 2

Med najbolj znanimi finančnimi multiplikatorji lahko izpostavimo:

Finančnih kazalnikov je veliko. Podjetja jih lahko poljubno izberejo glede na specifičnost svojega poslovanja. Sicer kazalnike lahko uskupinimo glede na posamezna področja, ki jih analiziramo. Tako poznamo nekatere naslednje skupine:

  • kazalniki dobičkonosnosti,
  • kazalniki likvidnosti in solventnosti,
  • kazalniki zadolženosti (strukture financiranja),
  • kazalniki poslovne učinkovitosti in gospodarnosti,
  • drugi kazalniki.

Slovenski računovodski standard 29 opredeljuje nekatere skupine finančnih kazalnikov ter njihov namen.

Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.