Finančni načrtovalec

(Financial planner)

Finančni načrtovalec je kvalificirani profesionalec, ki izvaja storitve finančnega načrtovanja in proti plačilu posameznikom ter podjetjem pomaga doseči njihove dolgoročne finančne cilje. To predvsem počne z analiziranjem finančnega položaja in navad naročnika (stranke), ter na podlagi tega oblikuje finančni program, ki ima namen uresničiti naročnikove cilje in želje. Osnovni cilj finančnega načrtovalca je najti načine kako povečati neto vrednost premoženja stranke, kar bo omogočilo uresničitev zastavljenih ciljev. Končni izdelek finančnega načrtovalca je pisni finančni načrt, ki je unikaten in povsem prilagojen posamezni stranki. Področja, ki jih pokriva takšen načrt so predvsem načrtovanje davkov, alokacija sredstev ter upravljanje z naložbami, upravljanje s tveganji, načrtovanje zavarovanj, upokojitev ter načrtovanje zapuščine in premoženja.

V tujini obstajajo organizirana profesionalna združenja ter organizacije, ki ponujajo izobraževanje ter licenco za dejavnost finančnega načrtovanja. Potencialne stranke tako imajo možnost preveriti strokovnost ter status finančnega načrtovalca, saj gre za občutljiv del življenja. Certificirani finančni načrtovalec pomeni, da je načrtovalec pridobil ustrezno licenco (certifikat), ki mu omogoča izvajanje storitev, stranki pa zagotavlja profesionalnost. Med najbolj priznanimi je CFP akreditacija. Le-ta zagotavlja da so načrtovalci opravili zahtevno izobraževanje in izpite, ki omogočajo kakovostne nasvete strankam, ter so zavezani k izredno visokim etičnim standardom.

Za razliko od finančnih svetovalcev, ki so lahko plačani tudi iz provizij od prodanih finančnih produktov, finančni načrtovalec svoje storitve zaračunava direktno stranki, in sicer kot fiksen enkraten strošek ali pa kot urno postavko. To zagotavlja njegovo neodvisnost in objektivnost.

Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.