Finančno tveganje

(Financial risk)

Finančno tveganje sledi osnovnemu konceptu tveganja in predstavlja možnost (verjetnost), da se zaradi določenih dejavnikov pri poslovanju ali investicijah ustvari finančna izguba. Finančno tveganje je vse kar lahko preprečuje doseganje določenih finančnih ciljev in ustvarja izid, ki ni bil predviden. Finančna tveganja lahko opredelimo tudi kot tveganja, ki izvirajo iz finančnih transakcij.

Najpogostejše finančno tveganje po navadi predstavlja možnost, da bodo dejanski donosi naložb ali dobički podjetij slabši kot je bilo prvotno predvideno in pričakovano. Možne posledice uresničitve takšnega tveganja so stagnacija ter izgube določenega deleža ali celotne investicije.

Na splošno se vsa finančna tveganja razvrščajo v dve temeljni kategoriji:

  • sistematično tveganje
  • nesistematično tveganje

Natančnejša opredelitev finančnih tveganj se med ekonomisti precej razlikuje. Kljub temu jih lahko razvrstimo v naslednje osnovne kategorije (vrste):

Finančni trgi se pogosto uporabljajo kot podlaga za ključno vlogo pri ocenjevanju in upravljanju s finančnimi tveganji.

Ker si vsak udeleženec na finančnem trgu prizadeva doseči čim višji donos/dobiček ob čim manjšem tveganju, lahko rečemo, da je donos v funkciji tveganja. To pomeni, da višji donosi predvidevajo tudi večja tveganja in obratno. Z drugimi besedami, če bo vlagatelj moral sprejeti več tveganja, bo zahteval višji donos. Ta koncept je izredno pomemben in predstavlja temeljno podlago za sodobno finančno teorijo in prakso.

Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.