Fiskalna politika

(Fiscal policy)

Fiskalna politika je sistem oziroma število ukrepov s katerimi vlada lahko vpliva na državne prihodke in izdatke. Na ta način država uresničuje dolgoročne in kratkoročne ekonomske cilje. Fiskalna politika s svojimi ukrepi neposredno vpliva na državni proračun ter višino proračunskih presežkov in primanjkljajev. Pravzaprav je to potrošniška politika države s katero vlada poskuša vplivati na in kontrolirati ekonomske razmere kot so stopnja brezposelnosti, stopnja inflacije itn.

Najpogostejši ukrepi fiskalne politike so:

  • spreminjanje in prilagajanje davčnih stopenj,
  • zmanjševanje ali povečevanje transferjev in državnih izdatkov,
  • vpliv na uvozno ali izvozno aktivnost gospodarstva.

Fiskalna politika je lahko restriktivna ali ekspanzivna. Učinki fiskalne politike se odražajo na agregatnem povpraševanju, ki opredeljuje višino nacionalnega dohodka.

Koncept fiskalne politike v največji meri temelji na idejah znanega britanskega ekonomista John Maynard Keynes-a, ki je zagovarjal da vlada lahko vpliva na gospodarsko uspešnost države s prilagajanjem davčnih stopenj in pospeševanjem javne porabe.

Primer:

Fiskalno politiko je najbolje razumeti skozi praktičen primer. Predstavljajte si gospodarstvo, ki trenutno doživlja recesijo. Vlada z zmanjševanjem davkov poskuša vplivati na povečanje gospodarske aktivnosti. Če bodo državljani in podjetja plačali manj davkov, bodo imeli več denarja na voljo za potrošnjo ali investiranje. Povečana potrošnja za podjetja pomeni tudi večji obseg poslovanja. Več poslovanja pripelje do novih zaposlitev. Hkrati vlada skrbi, da se potrošnja ne poveča preveč, ker lahko to ustvari tudi inflacijo ter t.i. premoženjske balone, ki ob poku lahko bistveno negativno vplivajo na gospodarstvo. Skratka, ukrep zniževanja davkov opisan zgoraj je v našem primeru pozitivno vplival na povečanje gospodarske aktivnosti.

Podobne učinke ima lahko odločitev vlade, da poveča javno porabo ter na ta način ustvari povpraševanje po izdelkih in storitvah od katerega imajo podjetja korist in povečan obseg poslovanja. Kot že rečeno to povzroči nova delovna mesta ter povečano porabo prebivalstva. Gospodarska aktivnost se posledično pospešuje.

Na ta način je fiskalna politika instrument v rokah vlade, da vpliva na gospodarsko aktivnost v državi.

Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.