Forex (Valutni trg)

(Foreign Exchange Market, Forex, FX, Currency market)

Forex ali valutni trg je mednarodno finančno tržišče na katerem se trguje z različnimi valutami. Povedano drugače, forex je valutni trg ali valutna borza kjer tržni udeleženci lahko menjajo eno valuto za drugo. Na tem trgu se srečujejo tako vlagatelji špekulanti kot tudi podjetniki, bančniki ter drugi udeleženci, ter kupujejo in prodajajo tuje valute, odvisno od lastnih potreb.

Beseda forex je pravzaprav kratica dveh angleških besed, in sicer foreign in exchange, kar dobesedno pomeni "mesto izmenjave tujih valut" ali pa preprosto devizni trg.


Forex - valutni ali devizni trg (investiranje v forex)

Forex je, glede na obseg sklenjenih poslov, največji ter najbolj likviden finančni trg na svetu. Težko je natančno oceniti velikost valutnega trga, saj forex deluje kot OTC (over-the-counter) trg, kar pomeni da se kupci in prodajalci za posel dogovarjajo direktno brez organizirane borze. Forex ne deluje tako kot delniški trg kjer obstaja centralno mesto na katerem se procesirajo naročila (npr. Ljubljanska borza ali New York Stock Exchange). Ob koncu 2016 je po ocenah Bank of International Settlements povprečni dnevni promet na svetovnem valutnem trgu znašal 5,1 bilijon (5.100 milijard) USD. V ta znesek so vključeni tako spot kot tudi forward posli, valutne zamenjave, valutne opcije ter drugi forex instrumenti. Za primerjavo, skupni ocenjeni dnevni promet na globalnih delniških trgih se giblje približno med 300 in 400 mrd USD. Torej, več kot 10x več prometa na valutnem trgu.

Kot že omenjeno, forex ni centraliziran trg. Odprt je 24 ur na dan, in sicer pet dni v tednu. Valutni trg je nastal, da bi omogočil mednarodno trgovino ter investiranje v tujini. Primarni forex trgovalni centri se nahajajo v Londonu, Parizu, New Yorku, Tokyu, Zurichu, Frankfurtu, Sydneyu ter Singapurju. Brez tega trga bi bilo nemogoče si zamisliti mednarodno trgovino ter globalne blagovne tokove. Namreč, če kupite nekaj v Angliji, bo račun potrebno poravnati v angleških funtih.

Na deviznem trgu so prisotni prav vsi profili vlagateljev in trgovcev, od centralnih bank do špekulantov, hedge skladov in drugih naložbenih podjetij, državnih inštitucij, komercialnih podjetij, borznih posrednikov ter celo turistov. Pri tem pa je pomembno vedeti, da fizične osebe, ki odprejo trgovalni račun pri kakšnem forex brokerju, ne kupujejo in ne prodajajo dejanskih valut, temveč trgujejo s finančnim instrumentom, ki ga imenujemo Pogodba na razliko (angl. Contract for difference, CFD). S tovrstnim instrumentom vlagatelj lahko trguje z devizami brez, da bi moral posedovati valuto v fizični obliki.

Prepričljivo najpogosteje trgovana valuta na valutnem trgu je ameriški dolar (USD). Evro (EUR) pa je najbolj trgovana kontra valuta. Torej, najbolj likviden valutni par je USDEUR ali EURUSD. To pomeni da se največ valutnih poslov (konverzij) zgodi iz USD v EUR in obratno.

Na forex trg vpliva nešteto dejavnikov. V veliki meri so to tudi špekulativna pričakovanja različnih vlagateljev in naložbenih skladov, in ne le gospodarsko povpraševanje po tujih valutah. Velik vpliv na valutni trg imajo tudi objave makroekonomskih podatkov za posamezno državo (npr. rast BDP). Vlagatelji pozorno spremljajo le-te in skladno z objavljenimi podatki oblikujejo pozicije na forex trgu. Več o tem kaj vpliva na valutni trg lahko preberete v tem članku.

Posli na valutnem trgu so lahko spot ali forward. Spot pomeni, da je izvršitev posla takojšnja, kar ponavadi pomeni do dva delovna dneva za večino valutnih parov. Forward posli pa pomenijo vsi posli, ki niso spot oziroma, ki niso predvideni za takojšnjo izvršitev temveč na nek določen datum v prihodnosti. Potrebno je še izpostaviti, da forward posli na forex trgu niso standardizirani temveč so narejeni po meri, kar pomeni, da so lahko za kakršen koli znesek oziroma kateri koli izvršitveni datum, ki ga opredelita kupec in prodajalec. Cena forward posla je izračunana s prilagajanjem spot cene za razliko v obrestnih merah med dvema valutama.

Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.