Instrumenti denarnega trga

(Money market instruments)

Instrumenti denarnega trga se lahko definirajo kot orodja s katerim se finančna sredstva za kratek rok (do 12 mesecev) prenašajo od subjektov z denarnimi presežki k subjektom katerim denarja primanjkuje. Instrumenti denarnega trga so vsa kratkoročna posojila in kratkoročni vrednostni papirji, ki jih izdajajo države, banke, prvovrstna podjetja in drugih institucije. Medtem, ko so kratkoročni vrednostni papirji prenosljivi in se z njimi trguje na sekundarnem trgu, so kratkoročna posojila dogovorjena po pogodbi in se praviloma ne prodajajo na sekundarnem trgu.

Na razvitih denarnih trgih se investitorji srečujejo s široko paleto instrumentov denarnega trga. Njihove skupne značilnosti so tako kratkoročnost kot tudi varnost oz. netveganost ter visoka likvidnost, saj je tovrstne instrumente mogoče prodati pred dospetjem, in sicer za ceno, ki je blizu nakupni.

Najbolj razširjeni instrumenti denarnega trga so:

Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.