Javne finance

(Public finance)

Javne finance predstavljajo finančni segment delovanja države. Javne finance lahko definiramo tudi kot državno računovodstvo oziroma sistem, ki nam pokaže, na kakšen način se država financira in kakšni so stroški vodenja in razvoja ene države. Skratka, javne finance predstavljajo finančno "poslovanje" države (javni prihodki, javni odhodki, javni dolg, državni proračun itn.). Tako kot podjetja imajo svoje računovodske izkaze, ima tudi država svojo bilanco in izkaz uspeha.

Država zagotavlja delovanje in distribucijo vrednih in pomembnih dobrin kot so šolstvo, zdravstvo, varnost in obramba, promet, kultura itn. Takšne javne dobrine, ki prebivalcem omogočajo boljše življenje, je vsekakor potrebno financirati. Financira jih država z javnimi financami.

Javne finance so last državljanov oziroma davkoplačevalcev v državi, ki na volitvah izvolijo upravljavce z javnimi financami. Tako, namreč, deluje demokratičen državni ustroj.

V največji meri se javne finance polnijo z davki, ki jih pobira država. Če davki ne zadostujejo, potem vlada ponavadi vstopi na finančne trge z izdajo državnih obveznic (zadolževanje).

Poleg tega so javne finance pogosto tudi orodje v rokah politike za stabilizacijo gospodarskega okolja. Npr. fiskalna politika (razpolaganje z državnimi stroški in davki) se izvaja na način, da se stabilizira gospodarski cikel skozi kateri gre država ter njegovi učinki (npr. nezaposlenost, recesija).

Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.