Kapital

(Capital)

Kapital lahko pomeni več stvari, odvisno od konteksta v katerem se beseda uporablja. Toda na splošno kapital predstavlja finančni resurs ali vir, ki je na voljo za produktivno in donosno uporabo. Kapital lahko prispeva lastnik podjetja kot lastni vložek (lastniški kapital) ali pa je lahko pridobljen v obliki posojila (dolžniški kapital). V obeh primerih se kapital uporabi za namen ustvarjanja premoženja, kar imenujemo investiranje. Kapital ni samo začetni vložek temveč se lahko ustvari in poveča skozi uspešno poslovanje in gospodarjenje. Znani pisatelj in ekonomist Adam Smith v svoji knjigi "Wealth of Nations" je definiral kapital kot del človekovega imetja za katerega pričakuje, da mu priskrbi prihodek.

Kot že rečeno, kapital je lahko lastniški ali dolžniški, odvisno od tega kdo je prispeval sredstva za podjetje ter pod kakšnimi pogoji. Hkrati kapital lahko delimo tudi glede na pravno obliko podjetja, in sicer:

  • delniški kapital,
  • kapital z deleži,
  • kapitalska vloga.

Kapital ne pomeni izključno denar, temveč lahko predstavlja tudi druga materialna sredstva.

Iz računovodskega vidika predstavlja kapital obveznost do lastnika. Slovenski računovodski standard 8 definira kapital podjetja kot njegovo obveznost do lastnikov, ki zapade v plačilo, če podjetje preneha delovati. Opredeljen je z zneski, ki so jih vložili lastniki, ter z zneski, ki so se pojavili pri poslovanju (dobički) in pripadajo lastnikom. Zmanjšujejo ga izguba pri poslovanju, odkupljene lastne delnice in lastni poslovni deleži ter dvigi (izplačila).

Količina kapitala je znak finančne stabilnosti in moči posameznika, organizacije ali nacije. Več kapitala pomeni tudi večjo stabilnost in moč ter sposobnost ustvarjanja dobička.


Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.