Kapitalska struktura

(Capital structure)

Kapitalska struktura je mešanica virov s katerimi podjetje financira svoje poslovanje ter sredstva. Kapitalska struktura označuje razmerje med dolžniškim in lastniškim kapitalom ter na ta način razkrije način kako je podjetje financiralo premoženje, ki ga ima v lasti in ki proizvaja prihodke.

Načeloma se v izračunavanje kapitalske strukture vključujejo zgolj dolgoročni viri financiranja, medtem ko termin finančna struktura zajema tudi kratkoročne vire financiranja. Namen pri obeh je isti.

Namen kapitalske strukture je uporabnikom finančnih izkazov podjetja omogočiti vpogled v to kako tvegano je podjetje. Stopnja zadolženosti neposredno vpliva na finančno tveganje podjetja. Podjetja, ki so financirana predvsem z dolžniškim kapitalom (finančni dolgovi, posojila, lizing itn.) in imajo minimalen delež lastniškega kapitala (vložek lastnika) so bolj tvegana. To zato, ker ima dolžniški kapital prednostno pravico pred lastniškim kapitalom v primeru insolventnosti ter likvidacije podjetja.

Različni viri financiranja imajo tudi različen strošek kapitala. Praviloma je strošek lastniškega kapitala (zahtevani donos na kapital) višji od stroška dolžniškega kapitala (višina obrestne mere).

Posledično je kapitalska struktura koristen instrument v rokah poslovodstva, ki poslovodstvu pomaga poiskati optimalno kapitalsko strukturo, ki podjetju omogoča najboljše razmerje med tveganjem ter povprečnim stroškom kapitala.

Najpogosteje uporabljani kazalnik, ki prikaže kapitalsko strukturo je kazalnik razmerja med dolgom in kapitalom (Debt to Equity, D/E ratio).

Kapitalsko strukturo lahko ponazorimo s spodnjim prikazom bilance stanja:


Kapitalska struktura

Precej zadolženo podjetje (večje tveganje):


Tvegana struktura kapitala

Velja tudi obratno:


Netvegana struktura kapitala, kapitalska struktura

Potrebno je še omeniti, da se pri večjem deležu dolga v kapitalski strukturi finančno tveganje povečuje tudi zato, ker več dolga prinese s seboj več obresti, ki so obvezne, medtem ko izplačevanje dividend lastnikom niso.

Gospodarske panoge, poslovni modeli, zahteve lastnikov in potrebe podjetij so zelo različni, zato se posledično tudi optimalno razmerje med dolgom in kapitalom precej razlikuje med podjetji. Naloga poslovodstva je poiskati optimalno kapitalsko strukturo, ki omogoči najnižjo stopnjo tveganja ter najnižji možen strošek kapitala za posamezno podjetje.

Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.