Kapitalska ustreznost

(Capital adequacy)

Konceptualno je kapitalska ustreznost nasprotje podkapitaliziranosti. Podjetje je kapitalsko ustrezno, ko razpolaga z zadostno količino lastniškega kapitala, glede na obseg in vrsto svojega poslovanja. Obseg lastniškega kapitala mora biti takšen, da lahko pokrije vse morebitne izgube, ki izhajajo iz tveganj katerim je podjetje izpostavljeno. Na ta način kapitalska ustreznost zagotavlja dolgoročno oziroma trajno plačilno sposobnost podjetja.

Po veljavni zakonodaji morajo podjetja zagotoviti, da vedno razpolagajo z dovolj dolgoročnih virov financiranja (lastniški kapital), predvsem v povezavi z obsegom in vrsto svojega poslovanja, ter s tveganji. Poslovodstvo družbe ima obvezo redno spremljati in preverjati, ali družba dosega kapitalsko ustreznost. Spremljanje in obvladovanje kapitalske ustreznosti podjetja je med najpomembnejšimi zadolžitvami odgovornih v podjetju.

Redno merjenje kapitalske ustreznosti se najbolj uporablja pri finančnih inštitucijah (banke, zavarovalnice itn.), zaradi narave njihovega poslovanja. Ponavadi zakonodaja opredeli zahtevano višino kapitalske ustreznosti, ki jo finančne inštitucije morajo zagotoviti, da lahko normalno poslujejo ter zagotovijo varnost denarnih sredstev svojih komitentov.

Če je podjetje kapitalsko neustrezno ga morajo lastniki dokapitalizirati oziroma se mora finančno prestrukturirati skozi postopek prisilne poravnave. V nasprotnem primeru bo podjetje postalo trajno insolventno ter dokončno likvidirano v stečajnem postopku.

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.