Klirinško depotna družba

(KDD)

Centralna klirinško depotna družba (KDD) je ustanova, ki vodi centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev (v skladu z Zakonom o nematerializiranih vrednostnih papirjih).

Z drugimi besedami, družba vodi evidenco o vseh imetnikih vrednostnih papirjev v Republiki Sloveniji, opravlja posle zbirne hrambe vrednostnih papirjev, izvaja preknjižbe lastništva v primeru dedovanja, evidentira spremembe o osebnih podatkih delničarjev, izvaja posle ugotavljanja in izpolnjevanja obveznosti iz poslov z vrednostnimi papirji, ter izdaja potrdila o lastništvu delnic.

Redna potrdila družba pošilja po pošti v začetku vsakega koledarskega leta, dodatna potrdila pa morajo pri družbi delničarji proti plačilu posebej naročiti. Zahtevek za izpis stanja na vašem računu vrednostnih papirjev lahko dobite tukaj.

Uradno so naloge in dejavnosti KDD-ja opredeljene na naslednji način:

1. storitve vodenja centralnega registra nematerializiranih vrednostnih papirjev in skrbniške storitve v zvezi s korporacijskimi dejanji izdajateljev nematerializiranih vrednostnih papirjev v skladu z XI. poglavjem ZNVP;

2. storitve upravljanja poravnalnega sistema za poravnavo borznih poslov;

3. skrbniške storitve v zvezi s prevzemom v skladu z ZPre-1;

4. storitve v zvezi z zagotavljanjem sočasnosti izpolnitve pri poravnavi drugih poslov, katerih predmet so nematerializirani vrednostni papirji;

5. storitve v zvezi z izplačilom donosov iz nematerializiranih vrednostnih papirjev;

6. druge storitve v zvezi s poslovanjem z nematerializiranimi vrednostnimi papirji in izpolnjevanjem obveznosti ter uveljavljanjem pravic iz vrednostnih papirjev;

7. prodajo in vzdrževanje računalniških programov, ki jih razvije za opravljanje svojih storitev iz 1. do 6. točke tega člena in druge s tem povezane posle.

KDD je bila ustanovljena 10. januarja 1995. Njeni ustanovitelji oziroma delničarji so: banke, borznoposredniške družbe, družbe za upravljanje, državni skladi in izdajatelji.

Sedež družbe:

  • KDD d.d.
  • Tivolska cesta 48
  • 1000 Ljubljana
  • Slovenija, EU

Zahtevek za izpis stanja na računu vrednostnih papirjev

Zahtevek za izpis prometnih transakcij na računu vrednostnih papirjev


Informacije so povzete iz spletne strani KDD-ja.

Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.