Komercialni zapis

(Commercial paper)

Komercialni zapis je kratkoročni instrument denarnega trga in predstavlja nezavarovano obljubo z določenim datumom dospelosti. Komercialne zapise izdajajo banke in večja podjetja z namenom financiranja kratkoročnih obveznosti (npr. plače ali obveznosti do dobaviteljev). Zapis temelji le na obljubi, da bo znesek, ki je opredeljen na papirju, v celoti povrnjen ob dospetju. Ker ni zavarovan s kakršnim koli kolateralom, le podjetja z odlično bonitetno oceno lahko prodajo komercialne zapise na trgu za sprejemljivo ceno. Njihova dospelost ni daljša od 9 mesecev.

Komercialni zapis je podoben zakladni menici (lastne menice), pri čem vlagatelj vplača znesek diskontiran za obresti, ki so potem z glavnico v celoti poplačane ob dospelosti. Daljša ročnost komercialnega zapisa pomeni tudi višjo obrestno mero, čeprav še vedno nekoliko nižjo kot so posojila pri bankah za isto obdobje.

Komercialni zapisi načeloma veljajo za zelo varno naložbo. Trg komercialnih zapisov v ZDA je po obsegu primerljiv s trgom zakladnih menic.

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.