Korporativne finance

(Corporate finance, Business finance)

Korporativne ali poslovne finance predstavljajo eno najpomembnejših funkcij v delovanju podjetja. V širšem smislu poslovne finance predstavljajo vse dejavnosti podjetja, ki so povezane s finančnim poslovanjem. Pravzaprav vse kar podjetje počne lahko tretiramo kot poslovne finance, saj imajo prav vse poslovne odločitve finančni učinek.

V osnovi se funkcija poslovnih financ v podjetju nanaša na dva osnovna področja delovanja:

1. Zagotavljanje finančnih virov (poslovanje, krediti, dokapitalizacije ipd.)

2. Alokacija (razdelitev) finančnih virov

Iz zgoraj navedenega, poslovne oziroma korporativne finance lahko povzamemo kot odločitve vezane na kapitalske investicije ter njihovo financiranje. Gre predvsem za načine zagotavljanja finančnih sredstev in za metode učinkovitega upravljanja s temi sredstvi. Kratkoročno se poslovne finance ukvarjajo z upravljanjem obratnega kapitala ter zagotavljanjem likvidnosti podjetja. Dolgoročno pa, kot že rečeno, s kapitalskimi investicijami ter njihovim financiranjem. Npr. družba potrebuje nov stroj za proizvodni obrat. Odgovornost poslovnih financ je, izračunati kakšno vrednost bo nov stroj ustvarjal za družbo (donosnost stroja), koliko denarja je potrebno za nabavo novega stroja ter kako bo financiran njegov nakup.

Osnovni cilj poslovnih finance je ustvarjanje vrednosti za lastnike podjetja.

Za boljše razumevanje poslovnih finance, so spodaj le nekatera od vprašanj s katerimi se ukvarja funkcija poslovnih financ:

 • Ali je smiselno iti v predlagano investicijo? Kakšno bo vrednost investicija ustvarila za podjetje in lastnike?
 • Katere investicije izbrati v primeru, da ni dovolj sredstev za financiranje vseh?
 • Kako financirati investicije? S najemom posojil ali izdajo novih delnic?
 • Kako alocirati ustvarjen dobiček?
 • Ali izplačati dividendo? V kakšni višini?

Funkcija poslovnih financ je v večjih podjetjih organizirana kot zaseben oddelek oziroma sektor, ki ga ponavadi vodi finančni direktor (CFO) družbe in je v veliki večini podjetij le-ta tretiran kot namestnik izvršnega direktorja.

Nekatere osnovne dejavnosti finančnega direktorja in oddelka poslovnih financ so lahko še:

 • odnosi s kreditorji,
 • dogovarjanja in pogajanja z banko,
 • odnosi z investitorji,
 • izdajanje novih delnic,
 • izračunavanje donosnosti posameznih investicijskih projektov in naložb,
 • iskanje optimalne strukture financiranja,
 • iskanje virov financiranja,
 • finančno načrtovanje,
 • finančni nadzor,
 • upravljanje z obratnim kapitalom družbe itn.

Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.