Kratkoročni koeficient

(Current ratio)

Kratkoročni koeficient ali kratkoročni kazalnik likvidnosti je finančni kazalnik, ki nam na hiter in preprost način pokaže sposobnost podjetja poravnavati svoje tekoče kratkoročne obveznosti. Zaradi tega je uvrščen v skupino kazalnikov likvidnosti.

Kratkoročni koeficient kombinira in v razmerje postavlja kratkoročne bilančne postavke, in sicer kratkoročna sredstva ter kratkoročne obveznosti. Karatkoročni kazalnik preverja kakšno je razmerje med kratkoročnimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi. Na ta način preverimo ali podjetje svoje tekoče obveznosti lahko poplača s kratkoročnimi sredstvi ali pa bo moralo iskati druge, tudi dolgoročne vire.

Formula za izračunavanje je naslednja:


Kratkoročni koeficient (kazalnik) - formula

Če vrednost kazalnika preseže 1, to pomeni da družba izkazuje več kratkoročnih sredstev kot obveznosti. Poravnavanje tekočih zadev pri podjetju, ki ima več kratkoročnih sredstev kot obveznosti načeloma ne sme biti problem. Večja vrednost kazalnika sugerira boljšo likvidnost in sposobnost podjetja poravnavati obveznosti, ko le-te zapadejo. Z drugimi besedami, večji koeficient pomeni boljšo plačilno sposobnost družbe.

Treba je biti pozoren, če ima morda družba med svojimi kratkoročnimi sredstvi tudi takšna sredstva, ki niso hitro unovčljiva (npr. nekatere vrste zalog), ter s tem tudi neuporabna, da bi podjetje poplačevalo svoje tekoče obveznosti. V takšnem primeru obstaja možnost, da bo kratkoročni koeficient podjetja večji kot 1, a bo hkrati podjetje s težavo poplačevalo svoje tekoče obveznosti. Iz tega razloga lahko preverimo tudi druge kazalnike likvidnosti. Potrebno je upoštevati tudi posebnosti panoge v kateri podjetje posluje (večji ali manjši obseg zalog, krajši ali daljši plačilni roki ipd.).

Primer

Predpostavimo, da kot upnik želite preveriti atraktivnost podjetja Jabolka in hruške d.d. Preden prodate svoje izdelke podjetju, radi bi na hitro ugotovili ali ima družba zadostne resurse za poplačevanje svojih obveznosti (vaših potencialnih terjatev). Za ta namen boste izračunali kratkoročni koeficient podjetja. Družba Jabolka in hruške d.d. izkazuje naslednje podatke v svojih finančnih izkazih za leto 201x:


Kratkoročni koeficient - primer

Iz podatkov zgoraj lahko izračunamo kratkoročni koeficient, in sicer:

Kratkoročni koeficient = Kratkoročna sredstva / Kratkoročne obveznosti

KK = 164.000 / 146.200

KK = 1,12

Torej, kratkoročni koeficient znaša 1,12. Ker je vrednost večja kot 1, to pomeni da ima družba zadosti kratkoročnih sredstev, da poravna tekoče obveznosti.

Če pa izračunani KK primerjamo s podjetji v panogi, ugotovimo da pravzaprav podjetje izkazuje najvišjo stopnjo plačilne sposobnosti.


Kratkoročni koeficient (kazalnik) - relativna primerjava

Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.