Kredit

(Credit, Loan)

Kredit je vrsta posojila. To je finančni produkt, ki ga praviloma ponujajo pravne osebe, in sicer kreditne inštitucije (npr. banke), medtem ko posojilo lahko da kdor koli (tudi fizična oseba). Kot pri vsakem posojilu, kredit predstavlja posojen denar v zameno za plačilo obresti ter vračilo denarja po nekem času ter na dogovorjen način.

Kredit je standardizirani finančni produkt, kar pomeni da je večina pogojev vnaprej določena s strani kreditodajalca. Kreditni posel je sklenjen s podpisom standardizirane kreditne pogodbe, ki opredeli pogoje kot so obrestna mera, doba vračila, namen kredita, amortizacijski načrt, zavarovanje kredita itn. Vračilo kredita je lahko v enem ali več obrokih, odvisno od dogovora med posojilodajalcem ter posojilojemalcem.

Vrste kreditov

Čeprav je kredit standardizirani produkt, vrst in oblik kreditov je izredno veliko. Ponavadi so prilagojeni segmentu strank (kreditojemalcev), namenu financiranja ali kakšnemu drugemu kriteriju. Spodaj je nekaj osnovnih delitev po vrstah.

Glede na ročnost, so krediti lahko:

 • kratkoročni krediti (vračilo do enega leta)
 • srednjeročni krediti (vračilo od enega do pet let)
 • dolgoročni krediti (vračilo od pet do trideset ali več let)

Glede na namen pa se krediti lahko delijo na:

 • stanovanjski / hipotekarni
 • potrošniški (brez posebnega namena)
 • namenski (avto, počitnice, oprema ipd.)
 • lombardni (vrednostni papirji)
 • premostitveni
 • krediti za financiranje obratnih sredstev
 • projektni krediti (projektno financiranje)
 • drugo

Glede na vrsto prejemnika so krediti segmentirani na:

 • krediti za fizične osebe (retail)
 • krediti za pravne osebe (corporate)
 • krediti državnim inštitucijam
 • krediti bankam (medbančni trg)

Krediti se še lahko segmentirajo glede na vrsto obrestne mere:

 • krediti s fiksno obrestno mero
 • krediti s spremenljivo obrestno mero

To so le nekatere osnovne kategorije kreditov. Vrst je veliko več. Vsak segment kreditov ima neko svojo specifiko, ki se predvsem odraža v kreditnih pogojih.

Širši pomen besede »Kredit«

Načeloma, kredit ima lahko tudi nedenarno obliko. Namreč, vsaka oblika prejema blaga brez takojšnjega plačila je vrsta kredita. Torej, beseda kredit ne predstavlja le finančni produkt temveč v širšem pomenu zajema vsak posel v katerem je plačilo odloženo za nekaj časa in iz poslovnega razmerja nekdo postane dolžnik.

Slovar slovenskega knjižnega jezika to lepo opredeli. Kredit je definiran kot vsa materialna sredstva, ki jih da upnik dolžniku z obveznostjo kasnejše vrnitve oziroma kredit je razmerje med upnikom in dolžnikom, ki nastane z dajanjem takšnih materialnih sredstev.

Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.