Kreditna analiza

(Credit Analysis)

Kreditna analiza je proces ocenjevanja posojilojemalca (fizična oseba ali podjetje) in njegove sposobnosti, da zahtevano posojilo povrne v celoti. Namen kreditne analize je ugotoviti višino kreditnega tveganja oz. kakšna je verjetnost, da bo posojilojemalec sposoben pravočasno servisirati svoje finančne obveznosti.

Pri kreditni analizi fizičnih oseb se največ upošteva višina osebnih prihodkov, ter trenutna zadolženost posameznika (obstoječa posojila). Pri podjetjih analiza upošteva več dejavnikov: prihodke podjetja, bilanco stanja, čisti denarni tok, zadolženost, tržne razmere itn.

Kreditno analizo ponavadi izvajajo banke in druge finančne institucije katerih osnovna dejavnost je izposojanje denarja. Kreditna analiza je primerna tudi za investitorje v korporativne obveznice.

Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.