Kreditno tveganje

(Credit risk)

Kreditno tveganje predstavlja možnost (verjetnost) nastanka izgube zaradi neizpolnitve pogodbenih obveznosti dolžnika do kreditodajalca. Povezano je z nepripravljenostjo ali nesposobnostjo dolžnika, ki je lahko začasna (nelikvidnost) ali trajna (insolventnost), da v dogovorjenem roku izpolni svoje finančne obveznosti.

Obstajata dve osnovni vrsti kreditnega tveganja:

  • kreditno tveganje podjetij, ki tržijo lastne ali tuje proizvode ali storitve
  • kreditno tveganje podjetij, ki se ukvarjajo s finančnim posredništvom (npr. banke)

Kreditno tveganje je koncept, ki se največkrat uporablja pri bančnih kreditih ter obveznicah, pri čem je posojilodajalec zainteresiran oceniti kakšne so možnosti, da bo posojilojemalec (druga pogodbena stran) sposoben posojeni denar vrniti pod dogovorjenimi pogoji. Torej, kreditno tveganje se, tako kot tveganje nasploh, ukvarja z vprašanjem kakšna je verjetnost, da dolžnik svojih obveznosti ne bo mogel ali ne bo hotel izpolnjeval. Za finančne institucije je kreditno tveganje najpomembnejše tveganje.

V poslovnem svetu, so gotovo vse gospodarske družbe izpostavljene kreditnemu tveganju, ker večina podjetij za svoje izdelke in storitve ne prejema takojšnje plačilo, temveč pričakuje plačilo po določenem dogovorjenem časovnem obdobju (odlog). Ponavadi so to 30, 60, 90 ali celo 120 dnevni odlogi plačila. Takšna transakcija se tudi imenuje kredit. Med tem časom, podjetje, ki je oddalo izdelke oziroma izvedlo storitev nosi kreditno tveganje, torej možnost da oddani izdelki oz. opravljene storitve ne bodo poplačane.

Upravljanje in nadziranje kreditnega tveganja je zelo pomembno. Pri večjih podjetij se tej dejavnosti namenjajo značilna sredstva zaradi večjega števila kupcev in partnerjev ter posledično večje izpostavljenosti kreditnemu tveganju. Niso nenavadni celo oddelki namenjeni zgolj nadzoru in upravljanju s kreditnim tveganjem. Osnovna dejavnost takšnega oddelka je kreditna analiza - redno ocenjevati finančno zdravje svojih kupcev, ter ustvarjati podlago za sprejemanje in podaljševanje kreditnih pogojev.

Npr. distributer, ki prodaja svoje izdelke težavnemu trgovcu na drobno bo po vsej verjetnosti poskušal poostriti kreditne pogoje na ta način, da bo dobavljal manj izdelkov na odlog ter zahteval takojšnje (ali pa vnaprejšnje) plačilo. Takšni ukrepi utegnejo imeti negativen učinek na prihodke distributerja ter tudi na poslovni odnos s trgovcem. Toda na dolgi rok je distributer na boljšem, če trgovec res ne bo zmožen poplačati svojih obveznosti.

Manjša podjetja težje obvladujejo kreditno tveganje, ker nimajo dovolj resursov, ki jih lahko posvetijo spremljanju te dejavnosti. Zato so majhna podjetja precej ranljiva in izpostavljena kreditnemu tveganju.

Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.