Krovni sklad

(Family of Funds)

Krovni sklad predstavlja skupino dveh ali več vzajemnih skladov s katerimi upravlja ista družba za upravljanje. Krovni sklad ni pravna oseba temveč predstavlja le strukturo, sestavljeno iz različnih posameznih vzajemnih skladih istega upravljavca. Čeprav združeni v skupino, vzajemni skladi oziroma podskladi so oblikovani kot ločeno premoženje. To pomeni da se med seboj še vedno razlikujejo po svoji naložbeni strategiji, ciljih in stroških, ter so sredstva in obveznosti posameznega podsklada povsem ločeni od sredstev in obveznosti drugih podskladov.

Pri takšni organizacijski strukturi je vlagateljem potrebno podpisati le eno pristopno izjavo s katero imajo zagotovljen dostop do vseh skladov v skupini. Namen krovnega sklada je vlagateljem omogočiti enostavnejši prestop med skladi brez dodatnih stroškov ali obdavčitve.

V zvezi z imenom krovnega sklada in podskladov veljata dve osnovni pravili:

1. ime krovnega sklada mora vsebovati označbo, da gre za krovni sklad

2. ime podsklada mora vsebovati ime krovnega sklada in ime, po katerem se loči od drugih podskladov

Know-how:

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.