Kupon

(Coupon)

Kupon predstavlja znesek obresti, ki jih izdajatelj obveznice periodično izplačuje vlagatelju. Kupon se izraža kot odstotek od nominalne vrednosti obveznice. Ponavadi se kupon izplačuje letno oziroma polletno, odvisno od dinamike, ki ga je izdajatelj opredelil v prospektu.

Kupon predstavlja eno najpomembnejših značilnosti obveznic ter tudi izhodišče za njihovo vrednotenje, saj vlagateljem omogoča primerjanje obveznic med seboj. Velikost kupona je hkrati pokazatelj kako občutljive so lahko obveznice na spremembe pri obrestnih merah. Načeloma velja, da večji kupon pomeni manjšo fluktuacijo cene obveznice ob morebitnih spremembah obrestnih mer.

Kupon še imenujemo "nominalen" donos na obveznico.

Ameriški in japonski izdajatelji obveznic ponavadi izplačujejo kupon polletno (vsakih šest mesecev), medtem ko je pri evropskih izdajateljih ustaljena praksa letno izplačevanje kupona.

Beseda kupon prihaja od majhnih papirnatih kuponov, ki so bili pripeti na obvezniški certifikat (papir). Imetnik tega kupona je bil upravičen do prejema obresti na obveznico in ga je enkrat letno ali polletno unovčil. Danes se obveznice ne izdajajo več v papirnati obliki, temveč so elektronsko registrirane. Zato tudi fizičnih kuponov ni več.

Večina kuponov so vnaprej opredeljeni fiksni zneski obresti, toda nekatere obveznice so tudi vezane na gibanje določenih finančnih indeksov, zato se tudi kupon pri tovrstnih papirjih lahko spreminja. Hkrati, obstajajo tudi obveznice, ki nimajo kupona (brezkuponske obveznice), ki jih izdajatelj ob izdaji proda z visokim diskontom namesto da izplačuje obresti.

Primer..

Če izdajatelj prodaja obveznico z nominalno vrednostjo 1.000 EUR ter letni kuponom v višini 5%, pomeni, da bo vlagatelj na letni ravni prejemal kupon v višini 50 EUR.

Pogoji:

Finančni slovar je ustvarjen z namenom informiranja in izobraževanja javnosti in ob tem spoštuje avtorske pravice. Pri vsebinah, katerih Financnislovar.com ni avtor, so viri informacij ustrezno navedeni. Če mislite, da Financnislovar.com na kakršen koli način krši avtorske pravice, prosimo da nas nemudoma kontaktirate.

Financnislovar.com ni namenjen finančnemu svetovanju in ne jamči za točnost svojih vsebin. Morebitna materialna škoda nastala zaradi informacij objavljenih na tej spletni strani ni in ne more biti naša odgovornost. Pred finančnim odločanjem priporočamo posvet s strokovnjaki. Več si lahko preberete v pravilih uporabe.